Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin tuyên truyền trung ương, địa phương

A+ | A | A-

Bổ sung kinh phí thực hiện hỗ trợ năm 2023 theo Nghị quyết số 43/2021/NQ- HĐND của HĐND tỉnh

Người đăng: Administrator Account Lượt xem: 155

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh, do nhiều nguyên nhân khác nhau, số đối tượng và kinh phí năm 2023 phát sinh tăng khá lớn (40.592.411.554 đồng, tăng 10.592.411.554 đồng so với kinh phí dự kiến thực hiện của Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND). Tuy nhiên, khi phát sinh về số lượng đối tượng và tổng kinh phí thực hiện năm 2023, UBND tỉnh chưa kịp thời báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết định, dẫn đến việc bổ sung nguồn kinh phí thực hiện năm 2023 chậm trễ, các địa phương phải tạm ứng kinh phí để kịp thời hỗ trợ cho đối tượng.  

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh khảo sát thực tế việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 43

Do vậy, tại kỳ họp thứ 23, HĐND tỉnh đã thống nhất bổ sung 10.592.411.554 đồng từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ năm 2023 theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND theo đề nghị của UBND tỉnh. Điều này, phần nào tháo gỡ khó khăn cho địa phương, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới và Chương trình số 55-CTr/TU ngày 16/4/2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. 

Tác giả: Lê Hương

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website