Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Thông tin kỳ họp Quốc hội

A+ | A | A-

Cần thận trọng, cân nhắc và hạn chế vay vốn nước ngoài

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 8:32 | 07/01 Lượt xem: 1160

           Đó là một trong những ý kiến thảo luận tại Tổ của đại biểu Phan Thái Bình – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (gọi tắt là Luật sửa đổi 8 luật).Xuất phát từ những vướng mắc, bất cập về thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư đối với tất cả các dự án ODA , việc phát sinh nhiều thủ tục hành chính liên quan đến thực hiện phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư của các dự án nhóm A, nhóm B, nhóm C, phải trình Thủ tướng Chính phủ nhiều lần. Dự thảo lần này đã sửa đổi bổ sung điểm b, c và d khoản 4 Điều 17, bổ sung khoản 5a vào sau khoản 5 Điều 17 và sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 25 Luật Đầu tư công theo nguyên tắc phân quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ cho người đứng đầu cơ quan chủ quản đối với các dự án đầu tư nhóm B và nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài, quyết định phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài để chuẩn bị dự án đầu tư do cơ quan, tổ chức mình quản lý. Đồng thời, để đảm bảo dự án đầu tư nhóm B và C được thực hiện theo kế hoạch đầu tư công trung hạn khi phân quyền quyết định chủ trương đầu tư, khoản 6 Điều 1 dự thảo Luật bổ sung khoản 1a vào sau khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư công quy định Thủ tướng Chính phủ thông báo dự kiến bổ sung kế hoạch trung hạn vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước, vốn ODA, vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài) trong phạm vi tổng số kế hoạch vốn trung hạn được Quốc hội quyết định cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương để làm căn cứ thực hiện thủ tục thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn.

Cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, đại biểu Phan Thái Bình đồng thời bày tỏ sự băn khoăn vì nội dung sửa đổi liên quan đến nhiều vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp; đại biểu Bình đề xuất cần có cơ chế kiểm soát chặt chẽ trong việc thực hiện phân cấp, phân quyền; nhất là trong việc vay vốn nước ngoài cần hết sức cân nhắc, thận trọng và hạn chế nhằm đảm bảo an toàn nợ công, an ninh tài chính quốc gia./.

Tác giả: Văn Phong

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri    Liên kết web

    select

    Liên kết Website