Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Thông tin kỳ họp Quốc hội

A+ | A | A-

Đề xuất nhiều chính sách miễn, giảm thuế, tiền sử dụng đất cho doanh nghiệp

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:27 | 07/01 Lượt xem: 113

Sáng ngày 07/01/2022, Quốc hội thảo luận trực tuyến về Dự thảo Nghị quyết về giải pháp tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đây là gói giải pháp hết sức cấp thiết nhằm nhanh chóng hỗ trợ phục hồi nền kinh tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, bắt kịp với xu thế phục hồi kinh tế khu vực và thế giới trong bối cảnh kinh tế, xã hội chịu nhiều tác động nặng nề của dịch bệnh COVID-19 hiện nay. Trăn trở về những khó khăn của doanh nghiệp trong suốt thời gian dịch bệnh vừa qua, nhất là các doanh nghiệp du lịch dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp đầu tư vào vùng miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; đại biểu Lê Văn Dũng đề xuất:

Thứ nhất, trước ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch COVID-19 đến sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ; trong đó, chính sách giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 theo Quyết định 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp trong lúc khó khăn. Tuy nhiên, việc giảm tiền thuê đất theo Quyết định 27 chỉ thực hiện đến hết năm 2021, trong khi đại dịch COVID-19 vẫn đang tác động nặng nề, sâu rộng đến nhiều ngành nghề. Khó khăn nhất vẫn là lĩnh vực du lịch, dịch vụ, ngành du lịch được dự báo chưa thể phục hồi trong năm đến. Nếu không có những chính sách kịp thời, lâu dài và đủ mạnh thì các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch khó tồn tại, duy trì để vượt qua. Vì vậy, đại biểu Lê Văn Dũng đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, xem xét tiếp tục có cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với lĩnh vực du lịch, dịch vụ; theo đó đề nghị nâng tỉ lệ giảm tiền thuê đất cho các doanh nghiệp dịch vụ du lịch trong năm 2021 lên 70% và thực hiện đến hết năm 2023 (thay vì giảm 30% đến năm 2021 như hiện nay); đồng thời, gia hạn thời gian nộp tiền thuê đất còn lại (30%) thêm 12 tháng. Riêng đối với các doanh nghiệp đến kỳ hạn điều chỉnh đơn giá thuê đất sau chu kỳ 05 năm (trong các năm 2021-2023) được giảm thêm phần tăng do bảng giá thuê đất của địa phương giai đoạn 2021-2025 tăng cao hơn so với giai đoạn 2016-2020.


Đại biểu Lê Văn Dũng tham gia thảo luận.

Thứ hai, Nghị định 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch bệnh COVID-19 đã mang đến nhiều hiệu quả, không chỉ chia sẻ khó khăn mà còn đơn giản hóa các trình tự, thủ tục nộp thuế. Đối với doanh nghiệp, mức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị định 92 là khoản hỗ trợ kịp thời và hết sức cần thiết để ổn định tài chính, hướng đến phục hồi sản xuất kinh doanh, nhưng chỉ thực hiện đến hết năm 2021; đề nghị Quốc hội, Chính phủ tiếp tục thực hiện chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp dành cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động như đã thực hiện tại Nghị định 92 của Chính phủ và quy định thời hạn thực hiện đến hết năm 2022.

          Thứ ba, cùng với phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại các trung tâm kinh tế, các thành phố nơi tập trung nhiều lao động, việc đẩy mạnh thu hút đầu tư tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn cũng rất cần được quan tâm. Có thể nói, trong khó khăn chung do ảnh hưởng bởi đại dịch, việc xúc tiến đầu tư tại các khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn lại càng khó khăn thêm, trở lực lớn nhất đến từ hiệu quả đầu tư thấp, chính sách đất đai tại các khu vực này chưa thật sự thu hút, công tác giải phóng, san lấp mặt bằng gặp nhiều trở ngại do điều kiện tự nhiên, thiên tai và nhiều yếu tố xã hội khác. Đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét, miễn 100% tiền cho thuê đất trong 05 năm đầu và có giải pháp hỗ trợ giải phóng mặt bằng đối với doanh nghiệp đầu tư vào miền núi, vùng đặc biệt khó khăn để đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo tiền đề giải quyết lao động, phát triển kinh tế xã hội tại các khu vực này.

          Thứ tư, về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng nhà ở, khu đô thị được quy định tại Luật Đầu tư năm 2020. Đại biểu Lê Văn Dũng thống nhất cao với đề xuất của Chính phủ tại Tờ trình số 573 ngày 27/12/2021 về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điểm g, khoản 1, Điều 31 Luật Đầu tư năm 2020 quy định thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê mua), khu đô thị trong trường hợp dự án đầu tư có quy mô sử dụng đất từ 300 ha trở lên hoặc quy mô dân số từ 50.000 người trở lên. Đối với các dự án có quy mô sử dụng đất hoặc quy mô dân số thấp hơn so với đô thị loại IV (tương ứng quy mô sử dụng đất dưới 300 ha hoặc quy mô dân số dưới 50.000 người) thì phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Việc sửa đổi không chỉ phù hợp chủ trương phân cấp, phân quyền trong công tác quản lý, mà còn tạo cơ chế thông thoáng để đẩy mạnh thu hút đầu tư, triển khai thực hiện các dự án xây dựng nhà ở xã hội, đáp ứng cao thực tiễn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

          Thứ năm, trong các đợt dịch vừa qua, đã có rất nhiều sự ủng hộ, tài trợ của người dân, doanh nghiệp trong công cuộc chống dịch bệnh COVID-19; từ hỗ trợ bằng tiền đến các loại hiện vật như trang thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm…nhất thiết phải có sự ghi nhận đầy đủ, toàn diện trước tấm lòng hảo tâm của người dân và doanh nghiệp, dù ít hay nhiều và dù hình thức hỗ trợ là gì. Vì vậy, đối với đề xuất của Chính phủ về việc cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch COVID-19, đại biểu Lê Văn Dũng đề xuất chọn Phương án cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức bằng tiền, hiện vật cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam cho đến khi cơ quan có thẩm quyền công bố hết dịch Covid-19; đối với khoản đóng góp bằng hiện vật phải có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của Bộ Tài chính.

          Với quy mô thực hiện trong năm 2022-2023 dự kiến khoảng 337 nghìn tỷ đồng, gói giải pháp về tài khóa và tiền tệ hướng đến mục tiêu khôi phục nhanh chuỗi sản xuất, cung ứng, lao động, thúc đẩy các động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng bình quân 6,5 - 7%/năm giai đoạn 2021-2025, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm các cân đối lớn trong trung và dài hạn; phục hồi, phát triển nhanh sản xuất kinh doanh, nhất là ngành, lĩnh vực quan trọng, tiết giảm chi phí, hỗ trợ dòng tiền, bảo đảm tính chủ động, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân trên cơ sở thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội./.

Tác giả: Văn Phong

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Đại biểu dân cử với cử tri


    Liên kết web

    select

    Liên kết Website