Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Lựa chọn nhóm vấn đề tổ chức chất vấn tại kỳ họp thứ 8

Người đăng: dangtin Lượt xem: 9412

Cho ý kiến về nội dung trình kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh sáng nay 16.5, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phan Việt Cường cơ bản thống nhất các nội dung UBND tỉnh dự kiến đăng ký. Đồng thời sẽ lựa chọn một số nhóm vấn đề tổ chức giám sát bằng hình thức chất vấn tại kỳ họp.

Chưa khắc phục hạn chế trong chuẩn bị nội dung

Mặc dù công tác tổ chức các kỳ họp đã trở thành hoạt động thường xuyên của HĐND, được Thường trực HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt. Thế nhưng một số tồn tại, hạn chế trong chuẩn bị nội dung trình và cả triển khai thực hiện nghị quyết sau khi thông qua vẫn chưa được khắc phục. Như tại kỳ họp thứ 7 – kỳ họp chuyên đề tổ chức vào tháng 4 vừa qua, có nội dung công tác chuẩn bị vẫn rất bị động – đề nghị bổ sung sát ngày khai mạc, ảnh hưởng nhất định đến công tác thẩm tra của Ban HĐND và nghiên cứu của đại biểu. Trong số 19 nghị quyết được kỳ họp thứ 7 ban hành, đến 16.5 vẫn còn 07 nghị quyết chưa có văn bản triển khai thực hiện. Đáng lưu ý có 02 nghị quyết quy định về cơ chế hỗ trợ phát triển kinh tế (Sâm Ngọc Linh và dược liệu), quy định về chính sách đảm bảo an sinh xã hội có hiệu lực thi hành từ ngày 02.5.2022 nhưng vẫn chậm trễ trong ban hành văn bản thực hiện khiến chính sách chưa thể thực hiện trong thực tiễn mặc dù đã có hiệu lực pháp luật.


Quang cảnh phiên họp Thường trực HĐND tỉnh

Chỉ đạo khắc phục các hạn chế này, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị các cơ quan chuyên môn cần kịp thời, chặt chẽ hơn trong chuẩn bị nội dung; dự thảo văn bản triển khai nghị quyết song song với xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết để sau khi HĐND ban hành nghị quyết thì cập nhật, ban hành ngay văn bản triển khai, tránh chậm trễ như hiện nay.

Không tạo khoảng trống chính sách 

Tại phiên họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng trình bày báo cáo kết quả rà soát các nghị quyết QPPL của HĐND tỉnh và đề xuất hướng xử lý cụ thể theo quy định; được phân thành từng nhóm như: công bố hết hiệu lực toàn bộ; công bố hết hiệu lực một phần; đánh giá kết quả thực hiện để trình HĐND ban hành nghị quyết mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ,… 

Thảo luận về báo cáo rà soát, đánh giá nghị quyết, các thành viên Thường trực HĐND tỉnh đề nghị cần được thực hiện định kỳ hằng quý hoặc 6 tháng một lần để Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh kịp thời cập nhật về tình trạng pháp lý của các nghị quyết. Đối với các nghị quyết về cơ chế, chính sách có quy định cụ thể về thời gian thực hiện thì phải được rà soát trước thời điểm hết hiệu lực ít nhất 03 tháng để có định hướng, chỉ đạo về xây dựng nghị quyết mới, tránh tạo khoảng trống về chính sách, ảnh hưởn quyền lợi của đối tượng thụ hưởng chính sách buộc phải xin chủ trương “kéo dài” nghị quyết như vừa qua.

Cho ý kiến cụ thể về danh mục 12 nghị quyết ở nhóm đề nghị đánh giá kết quả thực hiện để trình HĐND ban hành nghị quyết mới hoặc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ. Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý Nghị quyết 15/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 về Chương trình Sữa học đường đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tại 06 huyện miền núi cao tỉnh Quảng Nam đã quy định cụ thể thời gian áp dụng (từ tháng 01.2020 đến hết tháng 5.2022) và từ ngày 01.6.2022 Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực theo thời gian, trong khi đó việc thực hiện chính sách này rất hiệu quả. Do đó, UBND tỉnh cần nhanh chóng đánh giá kết quả thực hiện, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách mới tại kỳ họp thường lệ giữa năm, đảm bảo đầu năm học 2022-2023 trẻ em mẫu giáo và học sinh tiểu học tiếp tục được thụ hưởng chính sách.

Lựa chọn nhóm vấn đề tổ chức chất vấn 


Báo cáo về công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 8 – kỳ họp thường lệ giữa năm 2022, đại diện UBND tỉnh cho biết dự kiến trình kỳ họp tổng số 30 nội dung (trong đó có 10 báo cáo theo quy định và 20 nội dung chuyên đề); hiện công tác chuẩn bị đang được các sở, ngành thực hiện theo quy trình.

Tham gia ý kiến cụ thể tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính đề nghị bổ sung 02 nội dung gồm (i) điều chỉnh quyết toán ngân sách 2020 và (ii) quy định về thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách ở địa phương áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách mới. Đồng thời kiến nghị chỉ trình HĐND báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí hằng năm thay vì 6 tháng và hằng năm như hiện nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ tham mưu 03 đề án, báo cáo về công tác chuẩn bị Sở cho biết đã thực hiện các bước theo quy trình. Tuy nhiên vướng mắc lớn nhất là chưa làm rõ được khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện các nghị quyết, trong khi các đề án này được đánh giá là rất cần thiết, nhất là đề án về hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng. 

Đối với Sở NN&PTNT trong số 20 nội dung chuyên đề thì Sở được giao tham mưu 07 nội dung. Trong số đó Đề án quy định về bố trí nhân viên thú y xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh chưa có sự đồng thuận giữa các cơ quan chuyên môn do cách hiểu và cụ thể hóa các quy định pháp luật liên quan chưa thống nhất.

Kết luận về công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo việc hoàn chỉnh để có văn bản đăng ký chính thức với Thường trực HĐND tỉnh; lưu ý các đề án, dự thảo nghị quyết có liên quan đến kinh phí cần xác định rõ khả năng đảm bảo nguồn lực thực hiện ở khâu đề xuất, dự thảo chính sách. Ngoài các nội dung thường kỳ và chuyên đề, Thường trực HĐND tỉnh sẽ lựa chọn một số nhóm vấn đề tổ chức giám sát bằng hình thức chất vấn tại kỳ họp.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐND tỉnh quỹ thời gian dành cho công tác chuẩn bị nội dung trình kỳ họp không nhiều; do vậy các cơ quan liên quan cần khẩn trương trong xây dựng dự thảo, góp ý, thẩm định và thẩm tra để trình kỳ họp sản phẩm chu đáo về nội dung, đảm bảo chất lượng.

Tác giả: Thanh Hiền

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website