Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Trình Thường trực HĐND tỉnh báo cáo rà soát, xử lý nghị quyết

Người đăng: dangtin Lượt xem: 13298

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-HĐND ngày 17/02/2022 của Thường trực HĐND tỉnh về kiểm tra, rà soát nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các Ban của HĐND tỉnh tiến hành rà soát 148 nghị quyết. 

Trên cơ sở kết quả rà soát và tổng hợp đề nghị của các Ban HĐND tỉnh, Ban Pháp chế kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực theo quy định tại Điều 157 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 154/2020/NĐ-CP; trong đó, hết hiệu lực toàn bộ 18 Nghị quyết; hết hiệu lực một phần 05 Nghị quyết.

Ban cũng kiến nghị Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn tổ chức tổng kết, đánh giá việc thực hiện 12 Nghị quyết trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới phù hợp với tình hình thực tiễn, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

Ngoài ra, Ban đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham mưu Thường trực HĐND tỉnh ban hành văn bản đính chính bố cục 01 Nghị quyết theo quy định tại khoản 3, Điều 130 của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ; tham mưu Thường trực HĐND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung mức chi phù hợp hình hình thực tế và quy định pháp luật hiện hành đối với Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định về nội dung, định mức chi và điều kiện đảm bảo cho hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Quảng Nam, vì hiện nay căn cứ pháp lý làm cơ sở ban hành Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND đã được sửa đổi, bổ sung và một số nội sung chi chưa phù hợp thực tiễn.

Đối với 30 Nghị quyết HĐND tỉnh mà Đoàn công tác liên ngành Bộ Tư pháp có ý kiến, Ban cũng đã phối hợp các Ban HĐND tỉnh đề xuất phương án xử lý cụ thể, phù hợp quy định pháp luật về kiểm tra, rà soát, xử lý văn bản quy phạm pháp luật./.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website