Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với Sở, ngành về công tác quản lý quy hoạch đô thị

Người đăng: dangtin Lượt xem: 26567


Chiều ngày 07.6, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo kế hoạch, đây là buổi làm việc cuối của Đoàn giám sát làm việc với các ngành, địa phương trước khi Đoàn hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Có 144 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên cơ sở định hướng phát triển quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam, xác định các khu vực kinh tế động lực, phân vùng chức năng chuyên ngành, định hướng phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị loại IV trở lên gồm các địa phương: Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An; phê duyệt quy hoạch chung đối với 10 thị trấn, đô thị loại V; các quy hoạch phân khu thuộc thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn;… Đối với 18 đô thị, trung tâm huyện đều đã có quy hoạch chung đô thị được UBND tỉnh phê duyệt, cơ bản đạt 100% tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung; ngoài ra các xã trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch xã nông thôn mới được phê duyệt để quản lý, phát triển theo định hướng.

Về quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) chủ yếu được triển khai theo dự án đầu tư; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết ước tính từ khoảng 2,1% (đô thị miền núi) đến khoảng 35% (đô thị đồng bằng) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đến nay, tỉnh Quảng Nam cơ bản đầy đủ các quy hoạch đô thị để triển khai công tác quản lý, thu hút đầu tư. Trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 144 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chiếm đa số với 79 dự án và khu vực còn lại là 65 dự án.

Báo cáo về kinh phí lập quy hoạch, đầu tư tại các đô thị, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết: đã bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch giai đoạn 2015 – 2018 là 11,29 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế; giai đoạn 2019-2020 bố trí từ nguồn vốn đầu tư công với kinh phí là 22,18 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 5.631 tỷ đồng. Phân bổ theo các chương trình ngành, lĩnh vực gồm: chương trình nghị quyết hỗ trợ đầu tư tại các đô thị (359,3 tỷ đồng), công trình giao thông gắn với đô thị (3.153 tỷ đồng), công trình hạ tầng cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường (164 tỷ đồng), công trình hạ tầng cụm công nghiệp (116 tỷ đồng), công trình giáo dục, đào tạo, dạy nghề (378 tỷ đồng), công trình y tế (598 tỷ đồng), công trình văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, bảo tồn, công nghệ thông tin (309 tỷ đồng)...

Báo cáo những tồn tại vướng mắc trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đa số các địa phương chưa chủ động có kế hoạch triển khai, bố trí kinh phí, con người thực hiện nên dẫn đến chậm tiến độ so với quy định, chất lượng chưa cao; thời gian triển khai dự án so với thời gian quy hoạch được duyệt trên 03 năm, dẫn đến khi triển khai dự án thì không phù hợp quy hoạch được duyệt phải điều chỉnh tổng thể và điều chỉnh cục bộ nhiều lần; Thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư các dự án khu đô thị, khu dân cư thường chậm trễ, vướng mắc, nên việc giao đất, đầu tư xây dựng các khu dân cư thường kéo dài, không đảm bảo tiến độ phải giao đất nhiều đợt làm ảnh hưởng đến tiến độ thuê hiện dự án đầu tư …

Cần cải thiện, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quy hoạch

Phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan, các thành viên Đoàn giám sát đề nghị Sở Xây dựng làm rõ, nguyên nhân điều chỉnh nhiều lần đối với một số quy hoạch chi tiết do cấp tỉnh phê duyệt (trong số 98 danh mục); việc phối hợp, hướng dẫn ban hành quy chế quản lý kiến trúc với các địa phương; trong số 144 dự án xây dựng nhà ở khu dân cư, khu đô thị, cần thống kê số lượng dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, số dự án đang triển khai theo tiến độ được phê duyệt, số dự án chậm đã được gia hạn, số dự án chậm chưa được gia hạn, dự án dở dang kéo dài nhiều năm khó có khả năng thực hiện và giải pháp đối với những dự án này? Sở Xây dựng cần hướng dẫn cụ thể hơn việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư, nhân dân các đồ án quy hoạch. Đề nghị sớm thẩm định, phê duyệt các quy hoạch chung như quy hoạch chung thị trấn Hà Lam, Duy Hải – Duy Nghĩa, Bình Minh theo kiến nghị của các địa phương; tăng cường phân cấp cho địa phương về thẩm định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500…

Về phân cấp trong thẩm định phê duyệt đồ án, Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Phú cho biết: “Gần đây, Sở cũng đã tham mưu UBND tỉnh phân cấp mạnh cho địa phương, như các quy hoạch 1/500 nay do địa phương phê duyệt, riêng đối với các quy hoạch 1/500 tỉnh đã phê duyệt trước đây, nếu điều chỉnh thì theo Sở Tư pháp phải ban hành văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh để điều chỉnh; sắp tới Sở sẽ rà soát, tiếp tục đề nghị phân cấp địa phương”

Về phê duyệt Đồ án quy hoạch Duy Hải – Duy Nghĩa và đô thị Bình Mình, Sở cũng đã thực hiện các thủ tục liên quan, lấy ý kiến các sở ngành; nhưng hiện nay địa phương có bổ sung dự án mới và tỉnh có định hướng quy hoạch mới vùng này, nên đơn vị tư vấn phải hoàn chỉnh lại đồ án; Sở cũng khẩn trương báo cáo UBND tỉnh sớm phê duyệt 2 quy hoạch này. Về số hóa dữ liệu quy hoạch, Sở Xây dựng đã xây dựng Đồ án số hóa dữ liệu GIS hệ thống thông tin quy hoạch và giấy phép xây dựng, đang trình UBND tỉnh, sẽ phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông thực hiện và ứng dụng thời gian đến. 

Thành viên đoàn giám sát cũng đề nghị Sở TN&MT cho biết, có bao nhiêu dự án đầu tư phát triển đô thị (nhà ở khu dân cư, khu đô thị, thương mại, dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, xã hội…) đã được thực hiện so với danh mục được thông qua, đạt tỷ lệ bao nhiêu? Tỷ lệ giao đất các dự án như thế nào? Giải trình nội dung này, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết: tỷ lệ thực hiện so với danh mục đạt thấp, hầu hết không vượt chỉ tiêu giao. Các khu dân cư, khu đô thị hiện nay đa số dự án đầu tư tư; song cùng một dự án đầu tư tư, nhưng được giao đất theo tiến độ phân kỳ của dự án, nên có thể 1 dự án sẽ có nhiều Quyết định giao đất, Sở chỉ thống kê theo kỳ giao đất, nếu cần tỷ lệ này cần thực hiện thống kê sàn lọc dựa trên các quyết định giao đất để cung cấp Đoàn…

Sau khi nghe ý kiến của thành viên Đoàn giám sát, ý kiến giải trình của các Sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh kết luận, từ khi tái lập tỉnh đến nay, đóng góp của các ngành chuyên môn vào công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh là rất lớn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà. Tuy nhiên, công tác lập, quản lý quy hoạch còn không ít bất cập, vướng mắc như: chất lượng các quy hoạch chưa cao, tồn tại nhiều quy hoạch treo, quy hoạch bổ  sung điều chỉnh nhiều lần, sự phối hợp giữa các ngành với địa phương chưa thực sự chặt chẽ; việc chồng chéo quy định của các Luật chuyên ngành;  việc bố trí kinh phí còn hạn chế, chưa có cơ chế xã hội hóa về nguồn vốn cho công tác lập quy hoạch; việc quy định lấy ý kiến của cộng đồng, nhân dân chưa rõ ràng; năng lực đội ngũ làm công tác quy hoạch cần được cải thiện… Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị lưu ý quy hoạch xanh, không gian cây xanh phải chiếm tư 50-60% diện tích; cập nhật thông tin, số hóa dữ liệu quy hoạch thuận tiện việc quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công tác thực hiện quản lý quy hoạch; tiếp tục cải thiện, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác quy hoạch; tăng cường kết nối, phối hợp giữa ngành chuyên môn với địa phương,…

Tác giả: Vinh Phạm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website