Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với Sở, ngành về công tác quản lý quy hoạch đô thị

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:53 | 08/06 Lượt xem: 20685


Chiều ngày 07.6, tại Trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh làm việc với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch – Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020. Theo kế hoạch, đây là buổi làm việc cuối của Đoàn giám sát làm việc với các ngành, địa phương trước khi Đoàn hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND tỉnh.


Quang cảnh buổi làm việc

Có 144 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, trên cơ sở định hướng phát triển quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Nam, xác định các khu vực kinh tế động lực, phân vùng chức năng chuyên ngành, định hướng phát triển đô thị, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đô thị loại IV trở lên gồm các địa phương: Điện Bàn, Tam Kỳ, Núi Thành, phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hội An; phê duyệt quy hoạch chung đối với 10 thị trấn, đô thị loại V; các quy hoạch phân khu thuộc thành phố Tam Kỳ, thị xã Điện Bàn;… Đối với 18 đô thị, trung tâm huyện đều đã có quy hoạch chung đô thị được UBND tỉnh phê duyệt, cơ bản đạt 100% tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung; ngoài ra các xã trên địa bàn tỉnh đã có quy hoạch xã nông thôn mới được phê duyệt để quản lý, phát triển theo định hướng.

Về quy hoạch chi tiết đô thị (tỷ lệ 1/500) chủ yếu được triển khai theo dự án đầu tư; tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết ước tính từ khoảng 2,1% (đô thị miền núi) đến khoảng 35% (đô thị đồng bằng) tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Đến nay, tỉnh Quảng Nam cơ bản đầy đủ các quy hoạch đô thị để triển khai công tác quản lý, thu hút đầu tư. Trên địa bàn tỉnh đang triển khai thực hiện 144 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị. Trong đó, tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc chiếm đa số với 79 dự án và khu vực còn lại là 65 dự án.

Báo cáo về kinh phí lập quy hoạch, đầu tư tại các đô thị, lãnh đạo Sở Tài chính, Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết: đã bố trí kinh phí cho công tác lập quy hoạch giai đoạn 2015 – 2018 là 11,29 tỷ đồng từ nguồn sự nghiệp kinh tế; giai đoạn 2019-2020 bố trí từ nguồn vốn đầu tư công với kinh phí là 22,18 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh tại các đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 là 5.631 tỷ đồng. Phân bổ theo các chương trình ngành, lĩnh vực gồm: chương trình nghị quyết hỗ trợ đầu tư tại các đô thị (359,3 tỷ đồng), công trình giao thông gắn với đô thị (3.153 tỷ đồng), công trình hạ tầng cấp, thoát nước và vệ sinh môi trường (164 tỷ đồng), công trình hạ tầng cụm công nghiệp (116 tỷ đồng), công trình giáo dục, đào tạo, dạy nghề (378 tỷ đồng), công trình y tế (598 tỷ đồng), công trình văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, bảo tồn, công nghệ thông tin (309 tỷ đồng)...

Báo cáo những tồn tại vướng mắc trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thực hiện thủ tục đất đai, đầu tư các khu đô thị, khu dân cư, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: Đa số các địa phương chưa chủ động có kế hoạch triển khai, bố trí kinh phí, con người thực hiện nên dẫn đến chậm tiến độ so v