Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Thực trạng phòng, lớp học tạm trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam

Người đăng: dangtin Lượt xem: 10083

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát thực trạng các phòng, lớp học trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, vừa qua Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát trực tiếp tại một số điểm trường, xem xét báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và 6 địa phương miền núi.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương (Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học…), tỉnh Quảng Nam đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn các huyện miền núi nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, công tác xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học được các cơ sở giáo dục, địa phương miền núi quan tâm, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới một số phòng học, góp phần tăng quy mô trường lớp học, nâng cao tỷ lệ phòng học kiên cố, giảm tỷ lệ phòng, lớp học tạm, tranh tre, vách nứa. 

Hiện nay trên địa bàn miền núi của tỉnh vẫn còn 02 điểm trường có phòng, lớp học tạm trên địa bàn huyện Tây Giang (điểm trường Ga’nil của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Axan - thôn Ga'nil, xã Axan; điểm trường Atu I của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm-thôn Atu I, xã Ch’ơm); 08/09 huyện miền núi còn lại không còn phòng, lớp học tạm.

Tại điểm trường Ga’nil của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Axan - thôn Ga'nil, xã Axan có 02 phòng học tạm gồm khung sắt và tường bằng tôn xung quanh; điểm trường này đã được UBND huyện Tây Giang cho chủ trương xây dựng 03 phòng học do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, đang thực hiện các bước triển khai xây dựng; điểm trường Atu I của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm-thôn Atu I, xã Ch’ơm: Có 02 phòng học tạm bằng gỗ đã xuống cấp, một số vách gỗ đã mục nát, nền đất; trường có 13 học sinh tiểu học, 19 học sinh mẫu giáo và cách điểm trường chính khoảng 3 km; điểm trường này chưa có chủ trương đầu tư, xây dựng.

Điểm trường Atu I của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm thôn Atu I, xã Ch’ơm

Ngoài ra, theo báo cáo của huyện Nam Trà My, hiện nay, có 45 phòng học còn bán kiên cố (khung sườn gỗ, vách ván gỗ, mái lợp tôn, nền tráng xi măng hoặc lát gạch men), trong thời gian đến có nhu cầu đầu tư xây mới hoặc sửa chữa.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, thống kê các phòng học tạm; các trường, lớp học đã đầu tư nhưng hư hỏng, xuống cấp không đảm bảo an toàn trên địa bàn các huyện miền núi để đầu tư xây dựng, kiên cố hóa trường, lớp học theo thứ tự ưu tiên. Trước mắt, ưu tiên các nguồn lực để đầu tư xây dựng giải quyết dứt điểm các phòng học tạm đáp ứng nhu cầu dạy và học cho học sinh trên địa bàn các huyện miền núi (xóa 02 phòng học tạm tại thôn Atu I, xã Ch’ơm huyện Tây Giang). Rà soát số lượng học sinh tại các điểm trường lẻ gắn với phương án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở các địa phương miền núi, trên cơ sở đó đề xuất nhu cầu xây mới hoặc nâng cấp sửa chữa các phòng học tạm, phòng học mượn đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, tránh lãng phí trong đầu tư, xây dựng. Chỉ đạo UBND các huyện tiếp tục rà soát, đảm bảo việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các trường học theo đúng quy định.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website