Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Thực trạng phòng, lớp học tạm trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:14 | 13/06 Lượt xem: 5245

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát thực trạng các phòng, lớp học trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, vừa qua Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát trực tiếp tại một số điểm trường, xem xét báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và 6 địa phương miền núi.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương (Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học…), tỉnh Quảng Nam đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở