Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Thực trạng phòng, lớp học tạm trên địa bàn các huyện miền núi Quảng Nam

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:14 | 13/06 Lượt xem: 5678

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh về khảo sát thực trạng các phòng, lớp học trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam, vừa qua Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã khảo sát trực tiếp tại một số điểm trường, xem xét báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo và 6 địa phương miền núi.

Qua khảo sát cho thấy, thời gian qua, cùng với các chương trình, dự án đầu tư của Trung ương (Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số; Chương trình kiên cố hóa trường lớp học…), tỉnh Quảng Nam đã tập trung, ưu tiên nguồn lực để đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất trường lớp học trên địa bàn các huyện miền núi nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ngoài ra, công tác xã hội hóa trong đầu tư cơ sở vật chất trường lớp học được các cơ sở giáo dục, địa phương miền núi quan tâm, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng mới một số phòng học, góp phần tăng quy mô trường lớp học, nâng cao tỷ lệ phòng học kiên cố, giảm tỷ lệ phòng, lớp học tạm, tranh tre, vách nứa. 

Hiện nay trên địa bàn miền núi của tỉnh vẫn còn 02 điểm trường có phòng, lớp học tạm trên địa bàn huyện Tây Giang (điểm trường Ga’nil của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Axan - thôn Ga'nil, xã Axan; điểm trường Atu I của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm-thôn Atu I, xã Ch’ơm); 08/09 huyện miền núi còn lại không còn phòng, lớp học tạm.

Tại điểm trường Ga’nil của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Axan - thôn Ga'nil, xã Axan có 02 phòng học tạm gồm khung sắt và tường bằng tôn xung quanh; điểm trường này đã được UBND huyện Tây Giang cho chủ trương xây dựng 03 phòng học do Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm chủ đầu tư, đang thực hiện các bước triển khai xây dựng; điểm trường Atu I của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm-thôn Atu I, xã Ch’ơm: Có 02 phòng học tạm bằng gỗ đã xuống cấp, một số vách gỗ đã mục nát, nền đất; trường có 13 học sinh tiểu học, 19 học sinh mẫu giáo và cách điểm trường chính khoảng 3 km; điểm trường này chưa có chủ trương đầu tư, xây dựng.

Điểm trường Atu I của trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Ch’ơm thôn Atu I, xã Ch’ơm

Ngoài ra, theo báo cáo của huyện Nam Trà My, hiện nay, có 45 phòng học còn bán kiên cố (khung sườn gỗ, vách ván gỗ, mái lợ