Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tám

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 7:56 | 24/06 Lượt xem: 11010

Chiều ngày 23.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X – kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 6 nội dung. Toàn bộ các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra, gồm: (1) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại khu vực An Bàng, thành phố Hội An; (2) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (cụ thể: Điều chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp: hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào quy hoạch thủy lợi); (3) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng: Hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; (4) Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai; (5) Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chí