Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Họp Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ tám

Người đăng: dangtin Lượt xem: 16400

Chiều ngày 23.6, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức cuộc họp để thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X. Tham dự có đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X – kỳ họp giải quyết công việc phát sinh đột xuất, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 6 nội dung. Toàn bộ các nội dung trình kỳ họp thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách, Thường trực HĐND tỉnh giao Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra, gồm: (1) Quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại khu vực An Bàng, thành phố Hội An; (2) Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (cụ thể: Điều chỉnh dự án Sửa chữa, nâng cấp: hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào quy hoạch thủy lợi); (3) Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để xây dựng: Hạng mục Móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (Đường tạm + Bãi tập kết) thuộc Dự án: Đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ tại huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam và Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng; (4) Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai; (5) Bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025; (6) Sửa đổi khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kết quả rà soát Nghị quyết của HĐND tỉnh.

Dự thảo thẩm tra nội dung về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy, xuất phát từ thực trạng các công trình Hồ chứa nước 3/2 (xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên) và Hồ chứa nước Đập Quang (xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) hiện đã xuống cấp và bị lồi lấp, ảnh hưởng đến việc dẫn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, dẫn đến thiếu hụt nước cho vụ Hè Thu; đồng thời, Khu tái định cư xã Trà Leng và Khu trung tâm hành chính xã Trà Leng, huyện Nam Trà My nằm dọc sông Leng, có nguy cơ bị sạt lở khi xảy ra mưa lũ nhưng chưa được kè bảo vệ để đảm bảo an toàn, do đó, việc sớm đầu tư nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước 3/2, Hồ chứa nước Đập Quang và bổ sung Kè bảo vệ Khu dân cư Bằng La là rất cần thiết. Riêng đối với dự án Nâng cấp, sửa chữa Hồ chứa nước Đập Quang, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ sự phù hợp về quy hoạch đầu tư dự án với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện Núi Thành và các quy hoạch khác có liên quan trước khi thực hiện các thủ tục đầu tư dự án, đảm bảo phát huy tối đa hiệu quả…. Về nội dung chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, qua nghiên cứu hồ sơ và để đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo đúng quy định pháp luật, Ban đề nghị HĐND tỉnh xem xét chuyển mục đích sử dụng 16,9 ha rừng phòng hộ sang mục đích khác để xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng và 21.133 m2 rừng sản xuất sang mục đích khác để xây dựng hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm thuộc Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra, xác định vị trí, ranh giới đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa, phù hợp với chỉ tiêu đất rừng đã được phê duyệt; chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ trồng rừng thay thế; rà soát, cập nhật chỉ tiêu sử dụng rừng vào Quy hoạch lâm nghiệp quốc gia…

Đa số các ý kiến tham gia thống nhất với các nội dung dự thảo của Ban Kinh tế - Ngân sách trình kỳ họp thứ tám; một số ý kiến đề nghị trong quy hoạch cần đảm bảo các tỷ lệ theo quy định, tôn trọng yếu tố tự nhiên, đảm bảo mỹ quan, sinh thái thực hiện các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để thực hiện đúng các quy hoạch được duyệt; thực hiện nghiêm túc các quy định về khu vực biên giới theo Nghị định 34/2019/NĐ-CP ngày 29/4/2019 của Chính phủ; công tác trồng rừng thay thế diện tích rừng theo quy định… Ban sẽ tiếp thu và hoàn chỉnh báo cáo trình kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X.

Tác giả: Tấn Quang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website