Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Nhiều ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:45 | 16/03 Lượt xem: 110

Sáng ngày 15.3, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi); Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh chủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Dương Văn Phước; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh; lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể công chức, người lao động Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã thể chế hóa cơ bản các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, giải pháp của Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, các nghị quyết, kết luận của Đảng, của Quốc hội, Chính phủ. Việc sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế; giải quyết các vấn đề đặt ra từ thực tiễn, phù hợp với xu thế phát triển nhằm phát huy vai trò đặc biệt quan trọng của tài nguyên đất trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai và bảo đảm quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Quang cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, đa số ý kiến cơ bản đồng tình với sự cần thiết, mục đích, quan điểm và nội dung dự thảo Luật lần này. Tuy nhiên, đại biểu quan tâm nhiều vấn đề, trong đó tập trung góp ý nhóm vấn đề trọng tâm, liên quan trực tiếp đến thẩm quyền của HĐND tỉnh và những vấn đề bức xúc nổi lên trong thực tiễn; vai trò, trách nhiệm trong thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu về đất đai, HĐND các cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất của địa phương…

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến đề nghị cần thiết bổ sung giải thích để làm rõ các thuật ngữ về đất đai đã sử dụng qua các thời kỳ nhưng chưa được hướng dẫn, giải thích cụ thể như: Đất thổ cư; Đất có ký hiệu chữ “T” ghi trong hồ sơ theo Chỉ thị 299 của Chính phủ… để các địa phương có căn cứ thực hiện. Đồng thời, cần giải thích rõ các khái niệm “đất hoang”, “đất khai hoang”, “tái định cư”… để khả thi khi áp dụng trên thực tế, “Hiện nay, tình trạng tranh chấp khiếu nại, khiếu kiện diễn ra nhiều ở các địa phương và tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc xác định các loại đất như trên vì chưa được quy định cụ thể và chưa có cách hiểu thống nhất giữa các ngành, các cơ quan hành pháp và tư pháp” đại biểu nêu ý kiến.

Về thẩm quyền HĐND các cấp, các đại biểu đề nghị cần xem xét, bổ sung  thẩm quyền của HĐND trong việc quyết định các chính sách liên quan đến đất đai như: bồi thường, hỗ trợ, tái định cư… (ngoài những nội dung thông qua quy hoạch sử dụng đất, bảng giá đất, chuyển mục đích sử dụng đất… như dự thảo Luật đã đề cập). Đồng thời thay thế cụm từ “HĐND các cấp … thông qua…” bằng cụm từ “HĐND các cấpquyết định...” nhằm sát đúng với chức năng, nhiệm vụ của HĐND theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thể hiện đến từng thửa đất, đại biểu cho rằng “quy định như dự thảo là không khả thi”, đề nghị nên giao Chính phủ quy định chi tiết vấn đề này; trên cơ sở bám sát tình hình thực tiễn, khi đủ cơ sở dữ liệu, đủ công cụ quản lý đất đai thì quy hoạch sử dụng đất cấp huyện mới thể hiện đến từng thửa đất. Đồng thời, đề nghị cân nhắc việc quy định “…kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được lập hàng năm”, “Trong thực tiễn cho thấy việc lập kế hoạch sử dụng đất cấp huyện hàng năm gặp rất nhiều khó khăn, tốn kém thời gian, công sức và kinh phí, cụ thể như: Việc triển khai lập kế hoạch sử dụng đất bắt đầu vào tháng 9 hàng năm, trình kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định, sau đó UBND tỉnh mới phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất đầu Quí I năm sau. Sau phê duyệt, triển khai thực hiện trong Quí I, đến Quí III lại tiếp tục triển khai lập kế hoạch sử dụng đất cho năm tiếp theo (chưa kể thời gian lập bổ sung kế hoạch sử dụng đất)” đại biểu nêu vấn đề.

Ông Nguyễn Đức - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh phát biểu góp ý vào dự thảo luật

Về bảng giá đất: Theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW dự thảo Luật đã bỏ quy định về “khung giá đất” để tháo gỡ những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng và điều này cũng đặt ra trách nhiệm đối với các cơ quan có thẩm quyền trong quyết định bảng giá đất. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cho rằng, nếu quy định xây dựng bảng giá đất hằng năm thì khối lượng công việc phải tiến hành rất nhiều, do vậy để đảm bảo tính ổn định giá đất, tiết kiệm kinh phí, nhân lực trong việc khảo sát, điều tra xây dựng bảng giá đất; đồng thời đảm bảo quỹ thời gian để thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các trình tự, thủ tục theo quy định, kiến nghị quy định bảng giá đất được ban hành định kỳ 02 năm 01 lần. Bên cạnh đó, cần quy định rõ định hướng, tính nguyên tắc về các phương pháp xác định giá đất một cách cơ bản để làm cơ sở cho Chính phủ tiếp tục cụ thể hóa các phương pháp định giá đất một cách linh hoạt và chính xác. Đồng thời cần làm rõ thế nào là “giá đất phổ biến trên thị trường trong điều kiện bình thường”thị trường bất động sản (do thị trường bất động sản ở nước ta chưa hoàn thiện, hiện tượng đầu cơ còn khá phổ biến và ảnh hưởng tới toàn bộ thị trường).

Với vai trò là cơ quan dân cử, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, từ khi nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành, Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên quan tâm, theo dõi và đã đề nghị Thường trực HĐND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện lấy ý kiến Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch. “Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý trực tiếp trong thành viên Thường trực HĐND, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh và toàn thể cán bộ, công chức cơ quan đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) theo kế hoạch đề ra nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết góp ý nhằm hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi) bảo đảm chất lượng, khoa học, khả thi, hiệu quả" Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh. Đồng thời, đề nghị Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp thu, tổng hợp đầy đủ các ý kiến góp ý đối với dự thảo Luật để báo cáo cơ quan chức năng theo quy định.

Tác giả: Thanh Tâm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website