Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Thẩm tra các nội dung thuộc lĩnh vực kinh tế - ngân sách trình kỳ họp HĐND

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 10:40 | 18/03 Lượt xem: 96

Chiều 17.3, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh tổ chức họp Ban thông qua báo cáo thẩm tra trình kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa X. Tham dự cuộc họp có các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, Nguyễn Công Thanh; lãnh đạo các Ban, thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.


Quang cảnh cuộc họp.

Kỳ họp chuyên đề lần này, Ban Kinh tế - Ngân sách được Thường trực HĐND tỉnh phân công thẩm tra 8 nội dung, gồm: (1) Phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Nam năm 2021; (2) Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2023 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; (3) Phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung (vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 2 của Dự án 1 và phê duyệt chi tiết danh mục các dự án sử dụng kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 2025 thực hiện Tiểu dự án 1, Tiểu dự án 3 của Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; (4) Phân bổ kế hoạch vốn ngân sách trung ương (nguồn vốn đầu tư phát triển) thực hiện Tiểu dự án 1, Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2022; (5) Quy định nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1- Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; (6) Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư (dự án Kè bảo vệ bờ sông Nước Là, khu Trung tâm hành chính huyện Nam Trà My; dự án Đường vành đai phía Bắc tỉnh Quảng Nam); (7) Điều chỉnh danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất của huyện Thăng Bình đã được thông qua tại các Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 21/4/2022, số 31/NQ-HĐNĐ ngày 20/7/2022, số 68/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh; (8) Sửa đổi, bổ sung Điều 13, Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Nam quy định đối với một số loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Thẩm tra về các nội dung phân bổ kế hoạch vốn thực hiện các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh; qua rà soát các văn bản pháp luật liên quan quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và tỷ lệ vốn đối ứng ngân sách tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung trình; đồng thời đề nghị UBND tỉnh trong quá điều hành ngân sách, xem xét trình HĐND tỉnh bổ sung kịp thời, đảm bổ vốn đối ứng của tỉnh; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân hết nguồn vốn các chương trình, dự án…

Thẩm tra về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6) thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, sau khi rà soát các quy định liên quan, Ban nhận thấy nội dung trình là cần thiết và đúng thẩm quyền. Về mức chi đầu tư cho đài truyền thanh, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo giải trình rõ hơn về sự phù hợp mức chi này theo quy định của pháp luật và tình hình thực tiễn; đánh giá kỹ hiện trạng, hiệu quả hoạt động các cụm đài truyền thanh của 60 xã khu vực III và xã đảo để đại biểu thảo luận, xem xét quyết định. Sau khi HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh căn cứ tình hình phân bổ ngân sách hàng năm, ưu tiên bố trí vốn để đầu tư chuyển đổi các đài truyền thanh xã đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Rà soát, quy hoạch vị trí lắp đặt các cụm loa đảm bảo phù hợp với hạ tầng thông tin phủ sóng các khu vực dân cư, đúng với quy định và điều kiện thực tiễn ờ từng địa phương. Bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, quản lý, duy trì hoạt động thông tin cơ sở tại địa phương theo quy định của pháp luật.

Tham ý kiến góp ý tại cuộc họp, đại biểu tham gia nhiều ý kiến tập trung vào thẩm tra về nội dung và mức chi thực hiện nhiệm vụ đặc thù giảm nghèo về thông tin (Tiểu dự án 1 - Dự án 6). Một số ý kiến đại biểu cho rằng, việc đầu tư 60 đài truyền thanh tại các xã theo đề án có nhiều so với thực tế đã có, vì nhiều xã, thôn, khu dân cư địa bàn vùng núi rất ít hộ dân; riêng đối với 25 đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cần nâng cấp, mở rộng, đại biểu đề nghị cần rà soát hiện trạng các cụm loa, xác định nhu cầu thực tế nhằm đảm bảo đầu tư tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí; tránh trùng lắp các hạng mục đầu tư xây dựng hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin-viễn thông theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 19/4/2021 của HĐND tỉnh;… Đại biểu đề nghị, việc đầu tư phải đảm bảo nguyên tắc, tiến hành thủ tục thanh, quyết toán dứt điểm từng giai đoạn, kết hợp bố trí duy tu, bảo dưỡng… mới tiếp tục bố trí kinh phí giai đoạn tiếp theo.

Tác giả: Vinh Phạm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website