Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Kế hoạch tổ chức phiên họp giải trình về cải cách thủ tục hành chính

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:43 | 25/05 Lượt xem: 208

Thường trực HĐND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 27 tổ chức phiên họp giải trình về công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022.

Phiên giải trình nhằm xem xét đánh giá thực trạng gắn với trách nhiệm của các chủ thể trong cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022; là cơ sở để Thường trực HĐND tỉnh và các cơ quan có liên quan kiến nghị, đề xuất những nhiệm vụ, giải pháp, khắc phục tồn tại, tạo chuyển biến mạnh mẽ, nâng cao chất lượng, đảm bảo tính thực chất, hiệu quả trong cải cách TTHC thời gian đến. 


Ban Pháp chế làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về công tác cải cách thủ tục hành chính

Kế hoạch cũng xác định rõ UBND tỉnh là cơ quan chịu trách nhiệm giải trình; các cơ quan: Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm giải trình theo lĩnh vực phụ trách.

Nội dung giải trình sẽ đề cập vào các vấn đề chính, gồm: (1) Tình hình, kết quả thực hiện cải cách TTHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2022: Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện cải cách TTHC; kết quả thực hiện cải cách TTHC (công tác triển khai, rà soát, công khai các TTHC; kết quả việc tiếp nhận, xử lý phản ánh của tổ chức, cá nhân đối với TTHC; việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong cải cách TTHC; tình hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kết quả tiếp nhận và giải quyết TTHC cho tổ chức và người dân trong các năm 2020, 2021, 2022); (2) Tình hình, kết quả thực hiện các giải pháp cải thiện Chỉ số cải cách hành chính (Par Index), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), Chỉ số hài lòng (SIPAS) trong thời gian qua; phân tích nguyên nhân tụt hạng, giảm điểm gắn với trách nhiệm các cấp, các ngành; giải pháp khắc phục; (3) Việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác cải cách TTHC nêu tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Phiên họp giải trình sẽ được tổ chức vào vào nửa đầu tháng 6 năm 2023.

Tác giả: Mạnh Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website