Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Còn khoảng 1.742 hộ dân trên địa bàn 09 huyện miền núi chưa có điện

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:05 | 20/11 Lượt xem: 15

Theo ý kiến phản ánh của Sở Công Thương tại buổi làm việc với Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, trong số 1.742 hộ dân chưa có điện thì số hộ có khả năng cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia khoảng 1.413/1742 hộ (trong đó: các hộ chưa có điện hoàn toàn xa lưới phải đầu tư đường dây và TBA cấp điện khoảng 1,235/1413 hộ); các hộ gần lưới hạ thể hiện có hoặc kéo xa hoặc sử dụng chung công ty cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng lưới điện để cấp điện khoảng 106/1413 hộ; các hộ sinh sống phân tán, nhỏ lẻ nhưng quy mô đầu tư lớn, không hiệu quả khoảng 72/1413 hộ) và số hộ không có khả năng cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia khoảng 329/1742 hộ. Ngoài ra, còn khoảng 1301 hộ kéo điện xa, sử dụng chung công tơ, điện pha đề nghị cần đầu tư, nâng cấp, mở rộng lưới điện để cấp điện. 


Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam

Riêng đối với huyện Nam Trà My, hiện nay, Dự án Cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2013-2020 đang thực hiện trên địa bàn huyện Nam Trà My gồm 02 Tiểu dự án, cấp điện cho khoảng 3.104 hộ thuộc 10 xã với quy mô: 107,5km đường dây trung áp, 82 TBA, 63,8km đường dây hạ áp. Tuy nhiên, kết quả đến nay mới đóng điện đưa vào sử dụng được 05/61 hạng mục, còn đến 37/61 hạng mục chưa thi công được do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn vốn….

Để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, Sở Công Thương đề xuất cân đối nguồn vốn ngân sách địa phương, tăng cường xúc tiến, huy động, lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, ODA, vay ưu đãi nước ngoài, các chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn vốn hợp pháp khác để đầu tư cấp điện cho các hộ dân có khả năng cấp điện bằng nguồn lưới điện quốc gia. Giao UBND các huyện tổ chức sắp xếp, ổn định dân cư đối các hộ sinh sống phân tán, nhỏ lẻ thành những điểm dân cư tập trung để kế hoạch, bố trí lồng ghép vào các nguồn vốn đầu tư đã được bố trí, các chương trình mục tiêu quốc gia đảm bảo phù hợp với cơ chế, chính sách để thực hiện đầu tư cấp điện. Đề nghị Công ty Điện lực Quảng Nam bố trí vốn hằng năm để đầu tư cải tạo lưới điện, nâng cấp lưới diện cho các hộ dân kéo điện xa, sử dụng chung công tơ, điện pha….

Ý kiến thảo luận của đại biểu tại buổi làm việc cơ bản đồng tình với các giải pháp mà Sở Công Thương đề xuất. Ngoài ra, đề nghị cần lưu ý chú trọng thêm khâu khảo sát thực tế để có thể thu thập thông tin số liệu chính xác làm cơ sở xây dựng kế hoạch đầu tư, nâng cấp hạ tầng điện lưới điện quốc gia đảm bảo phù hợp; đồng thời, khẩn trương làm rõ những khó khăn, kịp thời tìm cách tháo gỡ, đẩy nhanh tiến độ đầu tư 37/61 hạng mục công trình điện trên địa bàn huyện Nam Trà My hiện nay đang vướng mắc chưa thể thi công...

Tác giả: Bảo Hân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác: