Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Chương trình hoạt động HĐND

A+ | A | A-

Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra các nội dung trình kỳ họp thứ 24

Người đăng: Administrator Account Lượt xem: 41

Tổng cộng có 22 nội dung được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thảo luận, cho ý kiến thẩm tra tại cuộc họp Ban được tổ chức vào chiều ngày 05/7 để chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thứ 24 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2024), HĐND tỉnh khóa X. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách, đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh.

Thẩm tra về tình hình kinh tế 6 tháng đầu năm 2024, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của UBND tỉnh. Mặc dù dối diện những khó khăn, thách thức nhưng kinh tế tỉnh Quảng Nam tiếp tục tăng trưởng ở các lĩnh vực, chuyển biến tích cực trong quý II; tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước... Tuy nhiên, Ban đề nghị quan tâm một số nội dung, tốc độ tăng trưởng của khu vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ còn chậm, tăng trưởng ở vị trí 59/63 tỉnh, thành phố. Một số khoản thu có đóng góp lớn vào ngân sách trong thời gian qua giảm sâu, nhất là thu từ Bia, thủy điện, thu tiền sử dụng đất; tỷ lệ giải ngân đạt thấp khoảng 20,8%, trong đó kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài đạt tỷ lệ rất thấp 17,7%.... Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị cần tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện doanh nghiệp phục hồi sản xuất; cải thiện môi trường đầu tư. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy sản xuất, khai thác triệt để các nguồn thu, huy động, nuôi dưỡng, khai thác nguồn thu mới...

Quảng cảnh buổi làm việc

Thẩm tra về tình hình thu – chi ngân sách, Ban Kinh tế - Ngân sách nêu một số hạn chế như: thu ngân sách còn 6/17 khoản thu nội địa chưa đạt, số tiền nợ thuế tăng 233 tỷ đồng; còn 04/13 khoản chi chưa đạt 50% dự toán, chi thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia đạt thấp chỉ 31%. Ban kiến nghị cần theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, dự báo những thay đổi để đề xuất giải pháp hoàn thành dự toán thu; tập trung xử lý thu hồi nợ đọng thuế;....

Ngoài các báo cáo về kinh tế, ngân sách, đầu tư công... thường kỳ theo luật định, Ban Kinh tế  - Ngân sách còn xem xét các nội dung chuyên đề thuộc lĩnh vực phụ trách như: quy định mức chi hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Quy định mức thu phí, lệ phí 0 (không) đồng trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến; sửa đổi Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách các cấp…

Tham gia ý kiến góp ý các báo cáo, đa số đại biểu cơ bản thống nhất các nội dung dự thảo trình. Về giải pháp 6 tháng còn lại, đề nghị chú trọng các giải pháp thiết thực, cụ thể hơn đối với từng lĩnh vực. Về cơ chế phân cấp trong quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia… đại biểu đề nghị cần thực hiện thí điểm tại Phước Sơn, các nội dung phân cấp ủy quyền đề nghị UBND tỉnh xem xét mức độ, năng lực huyện để chọn nội dung phân cấp, điều chỉnh thành nghị quyết quy phạm pháp luật để đảm bảo quy định; có ý kiến đề nghị chưa đưa hạng mục Hội trường Trường Cao đẳng Quảng Nam vào kế hoạch đầu tư trung hạn, đề nghị đánh giá lại hiệu quả đầu tư Hội trường, rà lại nhiệm vụ khác ưu tiên hơn (Khu ký túc xá, nhà ăn, phòng học…).

Phát biểu kết thúc cuộc họp, lãnh đạo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã làm rõ một số nội dung liên quan đến dự thảo các báo cáo, đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, Ban sẽ hoàn thiện báo cáo kỳ họp thứ 24. Đồng thời, đề nghị thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách nghiên cứu các nhóm vấn đề Thường trực HĐND tỉnh chọn để đặt câu hỏi chất vấn tại kỳ họp thường lệ sắp đến. 

Tác giả: Vinh Phạm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website