Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Tăng cường các biện pháp thu để giảm nợ thuế

Người đăng: banbientap Lượt xem: 20413


Đó là ý kiến của Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức tại buổi làm việc giữa Ban với Cục Thuế tỉnh sáng nay 19.11.2021. Buổi làm việc cho sự tham gia của đại diện lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
Năm 2021, mặc dù chịu tác động mạnh bởi đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ song tình hình thu ngân sách đạt kế hoạch đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 10 tháng đạt 14.248 tỷ đồng, bằng 89,1% dự toán. Trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế, chính sách tác động đến số thu ngân sách và đánh giá kết quả thu địa phương trong những tháng cuối năm, Cục Thuế tỉnh ước tổng thu ngân sách năm 2021 đạt 17.518,7 tỷ đồng, đạt 109,5% dự toán. Đáng chú ý, mặc dù thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ thuế, song tình hình nợ thuế còn cao.  Đến ngày 31/10/2021, tổng tiền nợ thuế là 1.518,6 tỷ đồng, tăng 784,8 tỷ đồng so với so với thời điểm 31/12/2020, tuy nhiên hình hình có thể giảm đến cuối năm thực hiện việc đôn đốc thu, khoanh nợ, các doanh nghiệp thực hiện các thủ tục ghi thu-ghi chi... thì ước tổng nợ đến 31/12/2021  là 800 tỷ đồng, tăng 66 tỷ so với cùng kỳ. Về dự toán thu nội địa năm 2022 là 18.000  tỷ đồng, tăng 2,7% so với ước thực hiện năm 2021, tăng 12,5% so với dự toán năm 2021.