Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Hoạt động giám sát HĐND

A+ | A | A-

Điện Bàn hụt thu lớn từ tiền thuê đất

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:48 | 08/11 Lượt xem: 5477

Báo cáo với Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh vào sáng ngày 08/11, đại diện UBND thị xã Điện Bàn cho biết, đến ngày 31/10, tổng thu ngân sách trên địa bàn là 2.149.938 triệu đồng, đạt 73,82 % dự toán; tổng thu ngân sách địa phương được hưởng theo tỷ lệ: 692.056 triệu đồng, đạt 65 % dự toán, trong đó một số sắc thu chiếm tỷ trọng cao như thu tiền thuê đất, nhưng thu chỉ đạt: 19.316 triệu đồng/ 253.000 triệu đồng, đạt bằng khoảng 7,6 % dự toán giao. Ngoài ra, các khoản thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực kinh tế ngoài quốc doanh cũng đạt thấp, chỉ khoảng 926.112 triệu đồng/ 1.500.000 triệu đồng, đạt 62% so với dự toán giao. 

Theo tiến độ thu ngân sách như hiện nay, khả năng đến cuối năm 2022, ngân sách thị xã Điện Bàn sẽ hụt thu trong cân đối ngân sách khoảng 296 tỷ (không tính thu tiền sử dụng đất dự toán 345 tỷ), riêng tiền thuê đất hụt thu khoảng 230 tỷ đồng, các sắc thu khác hụt khoảng 66 tỷ đồng. Số hụt thu ngân sách dự kiến này chiếm 35% dự toán chi thường xuyên (296 tỷ/843 tỷ đồng), dẫn đến thị xã Điện Bàn không đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ chi thường xuyên trong dự toán. 

Quang cảnh buổi làm việc

Giải trình về nguyên nhân dẫn đến hụt thu trong cân đối ngân sách, đại diện UBND thị xã cho biết, do sự bất hợp lý trong việc giao chỉ tiêu thu từ đầu năm. Năm 2022 (năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025), tỉnh giao Điện Bàn số thu nội địa là: 1.032.298 triệu đồng, trong đó: thu tiền sử dụng đất là: 325.000 triệu đồng, thu tiền thuê đất một lần: 253.000 triệu đồng (phần này ngân sách địa phương được hưởng 100% để cân đối chi cho ngân sách địa phương). Như vậy, tổng dự toán nguồn thu từ tiền thuê đất nộp tiền một lần chiếm 24,5% tổng thu nội địa và chiếm 30% tổng chi thường xuyên ngân sách. Do vậy, qua phân tích thì khả năng hụt thu của nguồn thu tiền thuê đất là 235 tỷ đồng, thì địa phương sẽ mất cân đối cho các nhiệm vụ chi thường xuyên với khoảng tương ứng như trên. 

Mặt khác, dự toán thu tiền thuê đất của các năm từ 2017 tỉnh chỉ giao cho địa phương khoảng trên dưới 10 tỷ đồng/năm, trong năm 2021 do có một số thay đổi về cơ chế chính sách nên số thu này tại địa phương tăng đột biến với số thu là: 273 tỷ đồng/11,5 tỷ đồng, tăng 2.300%. Tuy nhiên, việc lấy số thu năm 2021 để làm dự toán cho năm 2022 và quy định số thu này được tính 100% để cân đối chi là bất hợp lý. 

Để đảm bảo cân đối ngân sách của địa phương, UBND thị xã Điện Bàn đề nghị điều chỉnh lại tỷ lệ điều tiết nguồn thu ngân sách tại Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh đối với Điện Bàn theo hướng tăng tỷ lệ điều tiết về địa phương đối với các khoản thu thuế giá trị gia tăng (từ 23 % lên 50%), Thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt (từ 22% lên 49%). Trước mắt, đề nghị tỉnh xem xét, cấp bổ sung kinh phí để bù hụt thu trong niên độ ngân sách 2022 để địa phương đảm bảo kinh phí chi thường xuyên, không mất cân đối thu - chi. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh lại nguồn thu tiền sử dụng đất nộp tiền một lần giảm xuống cho phù hợp với cơ chế, chính sách và thực tiễn hiện nay…

Tác giả: Tấn Quang

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website