Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Cần rà soát chặt chẽ mục đích sử dụng đất của các dự án khu dân cư thương mại

Người đăng: dangtin Lượt xem: 19728

Tại Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa X diễn ra sáng nay 21.4, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ tính chất hoạt động, mục đích sử dụng đất của các dự án khu dân cư thương mại và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh Nguyễn Đức báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh  đối với các nội dung được UBND trình tại Kỳ họp thứ 7. Ảnh: PHÚ NGUYÊN

Ngày 8.12.2021, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết số 84 thông qua 231 danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022 với tổng diện tích sử dụng đất nông nghiệp là 353,11ha; và Nghị quyết số 85 thông qua 1.264 danh mục dự án thu hồi đất năm 2022 với tổng diện tích 7.768,36ha.

Sau hơn 3 tháng triển khai thực hiện, tại Kỳ họp thứ 7 lần này, UBND tỉnh tiếp tục đề nghị HĐND tỉnh bổ sung 52 danh mục cần thu hồi đất với tổng diện tích là 279,3ha trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố gồm: Hội An, Điện Bàn, Thăng Bình, Đông Giang, Phú Ninh, Núi Thành, Duy Xuyên, Hiệp Đức và đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất 10 danh mục trên địa bàn các huyện Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh.

Quang cảnh Kỳ họp thứ 7 diễn ra sáng nay 21.4. Ảnh: PHÚ NGUYÊN

Thẩm tra đối với nội dung bổ sung danh mục cần thu hồi đất, theo Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, phần lớn các danh mục UBND tỉnh đề nghị bổ sung tại kỳ họp lần này sử dụng vốn ngân sách nhà nước (34/52 danh mục). Trong đó có 6/7 danh mục đã được UBND tỉnh rà soát, báo cáo giải trình làm rõ theo đề nghị của HĐND tỉnh.

Để tạo điều kiện cho các địa phương thực hiện các thủ tục đất đai, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là các dự án đầu tư công đã được cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư, Ban Kinh tế - ngân sách kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thống nhất thông qua 51/52 danh mục dự án thu hồi đất; trong đó: 34/34 danh mục sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 17/18 danh mục sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Đối với có 4 danh mục dự án UBND tỉnh đề xuất giữ nguyên tên gọi, gồm: Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An; Khu dân cư dịch vụ - du lịch Làng chài Điện Dương; Khu đô thị, dịch vụ du lịch ven sông Cổ Cò; Hai lối vào của khu du lịch tại phường Điện Dương của Công ty CP Đầu tư và xây dựng Xuân Phú Hải.

Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Nguyễn Đức đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát chặt chẽ tính chất hoạt động, mục đích sử dụng đất của từng dự án, đảm bảo thực hiện mục đích phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo quy định tại khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 trước khi thực hiện các thủ tục thu hồi đất và chịu trách nhiệm toàn diện về thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với dự án Khu du lịch sinh thái ven biển 5 sao Hội An Holiday, Cẩm An, ông Nguyễn Đức đề nghị HĐND tỉnh giao Thường trực HĐND tỉnh làm việc với UBND tỉnh và các đơn vị, địa phương liên quan để rà soát, làm rõ nội dung, tính chất, mục đích sử dụng đất và thông tin liên quan theo quy định tại khoản 60, Điều 2, Nghị định 01/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.

“Trên cơ sở rà soát, nếu dự án đảm bảo điều kiện Nhà nước thu hồi đất thuộc thẩm quyền HĐND tỉnh, UBND tỉnh tổng hợp, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung danh mục thu hồi đất tại kỳ họp gần nhất” – Trưởng ban Kinh tế - ngân sách Nguyễn Đức nói.

Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh cũng đề nghị HĐND tỉnh thông qua 10/10 danh mục dự án trên địa bàn các huyện Đông Giang, Hiệp Đức, Thăng Bình, Phú Ninh.

Tác giả: N.ĐOAN - X.PHÚ

Nguồn tin: https://baoquangnam.vn/chinh-tri/can-ra-soat-chat-che-muc-dich-su-dung-dat-cua-cac-du-an-khu-dan-cu-thuong-mai-126183.html

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website