Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Bế mạc kỳ họp thứ bảy, thông qua 19 nghị quyết

Người đăng: banbientap Lượt xem: 38642

ấn Quang

Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X, chiều nay 21.4, đại biểu tham gia thảo luận tại hội trường và biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.

Nhiều ý kiến đại biểu tập trung góp ý về cơ chế hỗ trợ đầu tư, tu bổ các di tích, đại biểu đề nghị ngành cần xây dựng Đề án cụ thể để tu bổ mỗi di tích, trong đó cần lưu ý các di tích có ý nghĩa quan trọng, mang tính đối ngoại quốc tế, giáo dục truyền thống thanh niên như: Di tích Kháng chiến Hạ Lào, di tích Làng cổ Lộc Yên, di tích Vụ thảm sát sở Đồng Trại (Tiên Phước), di tích Cuộc khởi nghĩa làng ông Tía; cần thẩm định khả năng cân đối nguồn và bố trí nguồn kinh phí thực hiện đầu tư, tu bổ di tích quốc gia đặc biệt và di tích quốc gia để Nghị quyết có tính khả thi; bên cạnh đó, việc thực hiện đầu tư, tu bổ các di tích phải đảm bảo việc bảo tồn nguyên bản của di tích gốc… Góp ý về cơ chế khuyến khích bảo tồn, phát triển Sâm Ngọc Linh và cây dược liệu khác, đại biểu lưu ý cần quan tâm về an ninh, an toàn Sâm như chất lượng Sâm, tình trạng Sâm giả, trộm cắp Sâm; tăng cường hỗ trợ hướng dẫn người dân về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng chống dịch bệnh… Đề án quy định mức phụ cấp, phụ cấp kiê