Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận, ban hành quy định hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố

Người đăng: