Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa X: Thảo luận, ban hành quy định hỗ trợ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố

Người đăng: dangtin Lượt xem: 33278

Trong khuôn khổ chương trình kỳ họp thứ bảy (tổ chức ngày 21.4.2022), HĐND tỉnh đã xem xét Tờ trình của UBND tỉnh về đề nghị thông qua nghị quyết quy định các chế độ hỗ trợ cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; nghe thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận, thông qua nghị quyết về nội dung trên.

Một người đảm nhận 04 nhiệm vụ


Đề án Kiện toàn, sắp xếp đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, bản được ban hành tại Quyết định 694/QĐ-UBND ngày 16.3.2022 của UBND tỉnh quy định mỗi thôn đặc biệt khó khăn được bố trí tối đa 02 nhân viên và mỗi thôn còn lại, tổ dân phố được bố trí 01 nhân viên thực hiện 04 nhiệm vụ: (1) cộng tác viên dân số, (2) gia đình, (3) trẻ em, (4) y tế thôn, bản (cô đỡ thôn, bản). Theo đại diện UBND tỉnh, Đề án được xây dựng trên cơ sở tích hợp các nhiệm vụ để 01-02 người thực hiện tại các thôn, bản, tổ dân phố là hợp lý và khả thi trong tình hình hiện nay; trong đó lấy nhiệm vụ y tế là nòng cốt trong việc chọn lựa con người, sau đó đào tạo, tập huấn để thực hiện 03 nhiệm vụ còn lại là dân số, gia đình và trẻ em.

Trên cơ sở quy định tại Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg và nhiệm vụ hiện nay của cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế (01 người đảm nhận 04 nhiệm vụ), tại Tờ trình số 2195/TTr-UBND ngày 13/4/2022 UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh quy định 03 nội dung gồm hỗ trợ hằng tháng, hỗ trợ đóng BHYT và trang bị túi y tế. Cụ thể hơn sẽ có 02 mức hỗ trợ hằng tháng, trường hợp ở thôn đặc biệt khó khăn có 02 người và mỗi người được hưởng 800.000 đồng/tháng; thôn bình thường và tổ dân phố thì có 01 người và hưởng mức 600.000 đồng/tháng. 

Về hỗ trợ đóng BHYT, UBND tỉnh đề nghị  ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng 3% mức lương tối thiểu chung theo quy định và việc hỗ trợ này chỉ thực hiện đối với những đối tượng chưa được hỗ trợ đóng BHYT theo các chính sách khác. Đồng thời UBND tỉnh đề nghị trang bị túi y tế đối với đội ngũ này. Theo dự kiến sẽ có 1.470 người được hưởng chính sách với kinh phí hằng năm khoảng 13 tỷ đồng.


Đại biểu Nguyễn Tri Ấn phát biểu tại hội trường. Ảnh: Đoàn Thịnh

Quyết sách phù hợp thực tiễn

Báo cáo thẩm tra về nội dung này, Ban Pháp chế HĐND tỉnh thống nhất về sự cần thiết ban hành chính sách nhằm khuyến khích, động viên đội ngũ cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế thôn, tổ dân phố thực hiện tốt nhiệm vụ theo dõi công tác dân số, gia đình, trẻ em tại cơ sở; tuyên truyền, chăm sóc sức khoẻ ban đầu, đặc biệt là trong giai đoạn dịch bệnh Covid -19 bùng phát và diễn biến phức tạp như hiện nay. Ban Pháp chế đánh giá trình tự, thủ tục xây dựng nghị quyết đảm bảo, đã lấy ý kiến các bộ, ngành trung ương và phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh theo các quy định pháp luật hiện hành.

Thẩm tra cụ thể về dự thảo nghị quyết, để phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh, Ban Pháp chế đề nghị HĐND quy định “mức bồi dưỡng hằng tháng” thay vì “các chế độ hỗ trợ” như Tờ trình của UBND tỉnh. Đồng thời, qua rà soát các quy định pháp luật hiện hành về đối tượng, thẩm quyền trang bị túi y tế, Ban đề nghị HĐND tỉnh không quy định nội dung này mà giao UBND tỉnh triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành, đảm bảo đúng đối tượng, tiêu chuẩn. 

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thống nhất cao dự thảo nghị quyết hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế; đồng thời đánh giá cao việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết quy định về vấn đề này. Theo nhiều đại biểu việc ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh sẽ giúp giải quyết nhiều bất cập ở cơ sở khi đã bổ sung nhân viên y tế hoạt động tại các tổ dân phố thuộc phường, thị trấn (đối tượng nằm ngoài phạm vi điều chỉnh của Quyết định 75/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). 

Đại biểu cũng lưu ý trong quá trình tổ chức thực hiện, UBND tỉnh cần chỉ đạo cơ quan chuyên môn hướng dẫn các địa phương thực hiện cấp phát kinh phí bồi dưỡng cho cộng tác viên dân số, gia đình, trẻ em và nhân viên y tế theo đúng quy định, đảm bảo đồng bộ, không trùng lắp chính sách. Kịp thời theo dõi, tổng hợp các vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện quy định (nếu có) trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh, bổ sung phù hợp.
Tại phiên họp chiều 21.4  các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết với 100% đại biểu có mặt tán thành. Chính sách này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 02.5.2022./.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website