Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Thảo luận sôi nổi các quy định về chế độ, chính sách cán bộ thôn

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:35 | 22/04 Lượt xem: 7163

Phiên họp chiều 21.4.2022 của kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh đã ghi nhận nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi của đại biểu HĐND tỉnh đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung chức danh, mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Thống nhất cao các nội dung UBND tỉnh trình và cơ quan thẩm tra đề nghị; tuy nhiên đại biểu kiến nghị các quy định tại dự thảo nghị quyết cần thể hiện chi tiết, cụ thể hơn.


Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội Trần Thị Bích Thu phát biểu thảo luận.

Đáp ứng nguyện vọng cử tri

Tổng hợp ý kiến cử tri sau nhiều kỳ họp cho thấy, kiến nghị bổ sung đối tượng, nâng mức bồi dưỡng đối với những người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố được phản ánh khá nhiều và được thể hiện ở hầu hết các địa phương. Các kiến nghị này xuất phát từ thực tế qua 03 năm sắp xếp thôn, tổ dân phố và 02 năm thực hiện Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh, khi quy mô dân số, diện tích các thôn sau sắp xếp tăng lên nhưng số lượng chức danh, mức bồi dưỡng đối với các chức danh chưa được điều chỉnh phù hợp. 

Theo Tờ trình 2182/TTr-UBND ngày 12.4.2022 UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung chức danh phó trưởng thôn, phó tổ trưởng tổ dân phố ở các thôn, tổ dân phố loại 1 được hưởng bồi dưỡng hằng tháng. Cùng với đó, nâng mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố từ 300 nghìn đồng lên 600 nghìn đồng/tháng và hỗ trợ 3% mức lương cơ sở/người/tháng để đóng bảo hiểm y tế (trừ trường hợp đang hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định). So với mức hiện nay, UBND tỉnh dự kiến chi thêm 33 tỷ đồng/năm để thực hiện bồi dưỡng cho người trực tiếp tham gia công việc ở thôn/tổ dân phố.

Thảo luận tại kỳ họp, đại biểu Huỳnh Thị Thùy Dung (đơn vị Tiên Phước) thống nhất cao 03 nội dung sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND như đề nghị của UBND tỉnh và cho rằng việc HĐND tỉnh ban hành các quy định này sẽ đáp ứng được nguyện vọng cử tri, giải quyết bất hợp lý về chế độ, chính sách, tạo điều kiện đội ngũ cán bộ cơ sở an tâm công tác, đóng góp tích cực vào hoạt động tại địa phương. 

Bổ sung Phó Bí thư chi bộ có đảm nhận chức danh khác

Thống nhất cao 03 nội dung UBND tỉnh trình, qua thẩm tra Ban Pháp chế cũng đề nghị bổ sung quy định đối với Phó Bí thư chi bộ có đảm nhận chức danh khác theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo kết luận số 272-TB/KL ngày 30.11.2021 “Tiếp tục thực hiện chế độ phụ cấp đối với chức danh Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố có kiêm nhiệm chức danh khác”. 

Cụ thể, Ban đề nghị trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp thì được hưởng phụ cấp của chức danh đang đảm nhận và bồi dưỡng thêm 300 nghìn đồng/tháng đối với nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ. Trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng mức bồi dưỡng thì được hưởng mức bồi dưỡng 600 nghìn đồng/tháng cho nhiệm vụ Phó Bí thư chi bộ và 50% mức bồi dưỡng của chức danh đảm nhận thêm. 

Thảo luận về nội dung này, đại biểu Trần Nam Hưng (đơn vị Tam Kỳ) cơ bản thống nhất với dự thảo khi bổ sung Phó Bí thư chi bộ có đảm nhận chức danh khác vào đối tượng áp dụng. Tuy nhiên đại biểu cũng nêu thực trạng một số nơi sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố thì số lượng đảng viên khá nhiều nên không bố trí Phó Bí thư đảm nhận chức danh khác và theo dự thảo nghị quyết thì các trường hợp này sẽ không được hưởng mức bồi dưỡng. Đại biểu kiến nghị nên chăng quy định chức danh Phó Bí thư (không phân biệt kiêm nhiệm hay không kiêm nhiệm) đều được hưởng mức bồi dưỡng là 600 nghìn đồng/tháng; việc bố trí đảm nhận thêm chức danh khác do địa phương linh hoạt phù hợp thực tiễn. Cạnh đó, đại biểu Hưng kiến nghị tỉnh nghiên cứu bổ sung quy định đối với Tổ trưởng tổ đoàn kết vì thực tế đối tượng này tham gia hoạt động rất tích cực.

Trao đổi về ý kiến đại biểu, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường đề nghị các địa phương chủ động có phương án hỗ trợ Tổ trưởng tổ đoàn kết ở khu dân cư, việc mở rộng đối tượng như kiến nghị đại biểu cần xem xét khả năng đảm bảo nguồn lực, chủ trương của Trung ương về giảm số người hưởng phụ cấp/bồi dưỡng từ ngân sách nhà nước.

Đại biểu Võ Xuân Ca (đơn vị Hội An) thống nhất với nội dung cơ quan thẩm tra đề nghị; tuy nhiên đại biểu kiến nghị các quy định tại dự thảo nghị quyết cần thể hiện rõ hơn, tránh phát sinh nhiều cách hiểu khác nhau. Nên chăng quy định rõ Phó Bí thư chi bộ có đảm nhận chức danh khác thì được hưởng bồi dưỡng 600 nghìn đồng/tháng; trường hợp chức danh đảm nhận thêm có phụ cấp cao hơn thì hưởng 100% phụ cấp và 50% mức bồi dưỡng cho nhiệm vụ Phó Bí thư; trường hợp Phó Bí thư đảm nhận các chức danh khác thì thực hiện theo nguyên tắc đã được quy định tại Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND (kiêm nhiệm chức danh nào thì hưởng 50% mức bồi dưỡng của chức danh đó).

Ngoài ra, đại biểu HĐND và đại diện UBND tỉnh cũng tham gia về quy định chuyển tiếp đối với trường hợp Phó Bí thư chi bộ thôn, tổ dân phố được bầu tại đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 không đảm nhận chức danh khác có quy định được hưởng phụ cấp- đối tượng được quy định tại Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND hiện hành. Một số đại biểu thống nhất với dự thảo nghị quyết về việc các trường hợp này tiếp tục hưởng bồi dưỡng mức 300 nghìn đồng/tháng cho đến khi kết thúc nhiệm kỳ 2020-2022; có đại biểu kiến nghị nâng lên mức 600 nghìn đồng như các chức danh khác,…

Sau phần thảo luận, giải trình đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết theo hướng quy định rõ Phó Bí thư chi bộ có đảm nhận chức danh khác được hưởng mức bồi dưỡng 600 nghìn đồng/tháng; tiếp thu các góp ý về câu chữ giao các cơ quan liên quan hoàn chỉnh dự thảo nghị quyết thể hiện rõ quy định mức bồi dưỡng đối với chức danh này. 

Theo quyết nghị của HĐND tỉnh các quy định mới về chế độ, chính sách đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố có hiệu lực thi hành từ ngày 02.5.2022./.

Tác giả: Thành Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website