Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X: thông qua 06 nghị quyết

Người đăng: dangtin Lượt xem: 15954

Chiều nay ngày 25.6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X tổ chức kỳ họp thứ tám để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh đột xuất trong công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trung tâm Hội trường số 2, trụ sở Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh kết nối với 15 điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí Phan Việt Cường, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Trần Xuân Vinh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Thanh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh – đồng chủ tọa kỳ họp. Tham dự kỳ họp có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa X; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Quang cảnh Kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khóa X

Sau phát biểu khai mạc kỳ họp, đại diện UBND tỉnh lần lượt trình bày các Tờ trình. Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Quang Thử trình bày chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại khu vực An Bàng, thành phố Hội An; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phạm Viết Tích trình bày 02 tờ trình: Điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của HĐND tỉnh về Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang trình bày Tờ trình Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai. Tiếp đến, đồng chí Nguyễn Đức, Ủy viên Thường trực HĐND, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách của HĐND tỉnh trình bày báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về các tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Sau khi xem xét các tờ trình, đề án, báo cáo, dự thảo nghị quyết theo luật định, ý kiến thảo luận của đại biểu tham dự kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua các 06 nghị quyết (05 nghị quyết cá biệt, 01 nghị quyết quy phạm pháp luật), gồm: 

(1). Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ Ủy ban nhân dân phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, thành phố Hội An, với mục tiêu: Phòng, chống xói lở bờ biển, tái tạo lại bãi biển; từng bước hoàn thiện hệ thống công trình phòng, chống sạt lở bờ biển Cửa Đại, thành phố Hội An, góp phần giảm nhẹ thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra, tạo động lực phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

(2). Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, thống nhất điều chỉnh thời gian thực hiện 02 dự án sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước gồm: Hồ chứa nước 3/2, xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên và Hồ chứa nước Đập Quang, xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành từ danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2030 thành danh mục công trình tưới cần sửa chữa, nâng cấp giai đoạn đến năm 2025; Bổ sung dự án Kè bảo vệ khu dân cư Bằng La, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My vào quy hoạch thủy lợi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, với tổng vốn đầu tư là 60 tỷ đồng.

(3). Nghị quyết về quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác. Theo đó, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện 02 dự án: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Tam Thăng mở rộng với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng rừng phòng hộ là 16,9 ha; Dự án đường dây 500kV Monsoon - Thạnh Mỹ (đoạn trên lãnh thổ Việt Nam) tại huyện Nam Giang (hạng mục móng trụ và hạng mục sử dụng tạm (đường tạm + bãi tập kết)) với diện tích rừng trồng thuộc quy hoạch lâm nghiệp, chức năng rừng sản xuất là 21.133 m2 (hạng mục móng trụ:14.864 m2, hạng mục sử dụng tạm: 6.269 m2).

(4). Nghị quyết về thông qua Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 thuộc Khu công nghiệp Tam Anh, Khu kinh tế mở Chu Lai.

(5) Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam đến năm 2025.

Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thông qua Nghị quyết về kỳ họp thứ tám, HĐND tỉnh khoá X, nhiệm kỳ 2021-2026. Trong đó, cho phép điều chỉnh và bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 ngân sách địa phương (cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã) kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2022 theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 4024/TTr-UBND ngày 22/6/2022; Công bố hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021 đối với 19 Nghị quyết do hết thời hạn có hiệu lực được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 về kết quả rà soát nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nhấn mạnh: “Ngay sau kỳ họp này, đề nghị UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh đã được thông qua. Đề nghị các cơ quan thuộc HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tăng cường các hoạt động giám sát, đảm bảo thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các nghị quyết của HĐND tỉnh”./.

Tác giả: Vinh Phạm

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website