Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Năm 2023 tổ chức giám sát chuyên đề 04 nội dung

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:44 | 29/07 Lượt xem: 692

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa X đã thông qua Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023. 

Đại biểu HĐND tỉnh thông qua các Nghị quyết tại tại kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh Khóa X

Ngoài các nội dung giám sát thường kỳ tại các kỳ họp thường lệ theo luật định, trong năm 2023, HĐND chọn  04 nội dung tổ chức giám sát chuyên đề. Cụ thể: HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 về đề án đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp 09 huyện miền núi giai đoạn 2021-2026; Thường trực HĐND tỉnh giám sát chuyên đề về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 quy định mức hỗ trợ đối với người có công với cách mạng về nhà ở. Giao Ban Kinh tế – Ngân sách giám sát chuyên đề về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2020-2022; giao Ban Pháp chế giám sát chuyên đề về cải cách thủ tục hành chính trên một số lĩnh vực giai đoạn 2016-2022.

Đối với Tổ đại biểu, Hội đồng nhân dân tỉnh giao các Tổ giám sát hoạt động của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện trên địa bàn do Tổ phụ trách.

Ngoài ra, tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, HĐND tỉnh sẽ giám sát thông qua hình thức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu theo Nghị quyết 85/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội./.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website