Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Từ 01.9.2022 khung chức danh người hoạt động không chuyên trách cấp xã có thêm nhân viên thú y

Người đăng: dangtin Lượt xem: 14037

Đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách (NHĐKCT) cấp xã là một trong số các nội dung trình kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa X thu hút sự quan tâm của đại biểu. Qua thảo luận tại kỳ họp, phân tích, giải trình của cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra, kỳ họp đã thông qua nghị quyết theo hướng nhân viên thú y nằm trong khung chức danh NHĐKCT cấp xã. 

Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Khóa X, từ ngày 18/7 - 20/7/2022

Bất cập khi tỉnh chưa có quy định về nhân viên thú y

Theo Tờ trình 4319/TTr-UBND ngày 04.7.2022 của UBND tỉnh, hiện toàn tỉnh có 238/241 xã, phường, thị trấn có bố trí người làm việc ở vị trí nhân viên thú y. Các địa phương đã bố trí theo hình thức hợp đồng, chi trả phụ cấp với hệ số 1,0 mức lương cơ sở, không có bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong khi đó, nhiệm vụ của chức danh này đã được quy định rất cụ thể theo Luật Thú y và văn bản hướng dẫn thi hành. Mặt khác quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do tiếp xúc các loại động vật, mầm bệnh thường có sẵn trong môi trường chăn nuôi, vật nuôi, có khả năng lây truyền từ động vật sang người. Việc chưa có quy định thống nhất của tỉnh về nhân viên thú y dẫn đến tình trạng chưa xác lập rõ vị trí của nhân viên thú y trong tổ chức, bộ máy ở xã đã dẫn đến nhiều lúng túng và vướng mắc cả về bố trí kinh phí và điều hành hoạt động của chức danh này. 

Bên cạnh đó, hiện nay 100% xã trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc bố trí công an chính quy, do vậy việc quy định chức danh Phó Trưởng Công an trong khung chức NHĐKCT cấp xã như khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND là không còn phù hợp.

Từ thực trạng trên, để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về chuyên ngành chăn nuôi - thú y trên địa bàn tỉnh, đáp ứng với nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật, bảo vệ phát triển đàn vật nuôi theo quy định của pháp luật, UBND tỉnh đề nghị  bỏ chức danh “Phó Trưởng Công an” và bổ sung “Nhân viên thú y” vào khung chức danh NHĐKCT. Chế độ phụ cấp đối với chức danh nhân viên thú y được đề nghị là 1,85/người/tháng (đã bao gồm chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trong đó mức 1,15 là theo quy định trung ương, ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 0,7) như các chức danh khác.

Nên chăng có quy định riêng

Thảo luận tại kỳ họp, đề nghị nêu trên nhận được sự đồng thuận của phần lớn đại biểu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng hiện nay đã tồn tại 238 nhân viên thú y làm việc tại xã theo chế độ hợp đồng. Nếu thay đổi chức danh như đề nghị của UBND tỉnh thì liệu có phát sinh vướng mắc? Căn cứ quy định về số lượng người theo từng loại xã, khung chức danh NHĐKCT các xã đã bố trí các chức danh tương đối ổn định. Nếu phương án đề nghị của UBND tỉnh được thông qua thì các xã phải sắp xếp, bố trí lại, trong khi chức danh đề nghị bổ sung phải thỏa mãn quy định về trình độ chuyên môn. Từ thực tế này nên chăng có quy định riêng theo hình thức khoán kinh phí để xã bố trí và chi trả phù hợp hoặc như cách làm một số tỉnh, thành phố khác là ban hành nghị quyết riêng về chế độ, chính sách đối với chức danh nhân viên thú y.

Giải trình ý kiến nêu trên, cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra đã thông tin về quá trình xây dựng dự thảo nghị quyết, các quy định pháp luận có liên quan, cách tiếp cận, ban hành quy định về nhân viên thú y tại các địa phương khác. Theo đó, qua rà soát có khoảng 24 tỉnh quy định chức danh nhân viên thú y là NHĐKCT (tương tự như nội dung UBND tỉnh đề nghị). Cạnh đó vẫn có một số tỉnh ban hành quy định riêng như ý kiến đại biểu nêu. Tuy nhiên các quy định pháp luật hiện hành mà cụ thể là Nghị định 34/2019/NĐ-CP đã xác định rõ ở cấp xã chỉ có cán bộ, công chức và NHĐKCT. Do vậy việc đề nghị ban hành quy định riêng, không nằm trong khung chức danh NHĐKCT sẽ  không đảm bảo về mặt pháp lý. Bên cạnh đó, phương án UBND tỉnh trình có ưu điểm là sẽ đảm bảo tinh gọn về tổ chức, bộ máy, đồng bộ về chế độ, chính sách giữa các chức danh trên cũng địa bàn; không làm phát sinh thêm người hưởng phụ cấp từ ngân sách nhà nước theo đúng chủ trương của trung ương.

Xác lập vị trí, bảo đảm đồng bộ chế độ chính sách

Tại phiên họp thông qua các dự thảo nghị quyết, sau khi trao đổi, thảo luận các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết sửa đổi Điều 2 Nghị quyết số 12/2019/NQ-HĐND với tỷ lệ tán thành 100%. Theo nội dung được HĐND tỉnh quyết nghị khung chức danh NHĐKCT cấp xã có thêm nhân viên thú y với mức phụ cấp là 1,85 mức lương cơ sở/tháng. Tiếp thu góp ý của đại biểu, HĐND tỉnh cũng sửa đổi quy định về bố trí chức danh tại khoản 3 Điều 2 Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND, theo đó “Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ khung chức danh NHĐKCT cấp xã, số lượng người được quy định theo từng loại xã, quyết định bố trí phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế của địa phương”.

Bên lề kỳ họp, một số đại biểu cho rằng việc thông qua nghị quyết như trên sẽ xác lập vị trí cụ thể và bảo đảm tính đồng bộ về chế độ, chính sách đối với nhân viên thú y; đồng thời đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về chăn nuôi, thú y, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn cấp xã. Tuy nhiên quá trình thực hiện dự kiến cũng sẽ phát sinh một số vướng mắc trong bố trí chức danh, nhất là đối với các xã loại II, loại III khi số người được phép bố trí tối đa ít hơn quy định khung chức danh. Do đó các cơ quan chuyên môn cần triển khai thật cụ thể, kịp thời hướng dẫn xử lý các vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết.  

Theo nội dung quyết nghị, các quy định này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01.9.2022./. 

Tác giả: Thành Nhân

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website