Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / Thông tin kỳ họp

A+ | A | A-

Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thông qua báo cáo trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:27 | 17/03 Lượt xem: 89

Sáng ngày 17.3, Ban Pháp chế HĐND tỉnh họp thẩm tra các báo cáo, đề án trình kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khóa X. Ông Hà Đức Tiến - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp; tham dự có ông Nguyễn Công Thanh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban, thành viên Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

 
Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã xem xét, thảo luận đối với 02 dự thảo báo cáo thẩm tra về: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh; Báo cáo rà soát, đề xuất xử lý Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND ngày 16/3/2021 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ Ban Chỉ đạo, Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Hội đồng thẩm định, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất trên địa bàn tỉnh.

Thẩm tra về mức chi cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh: Ban Pháp chế cơ bản thống nhất theo đề nghị của UBND tỉnh, tuy nhiên có một số ý kiến như: Đề nghị bỏ Điều 3 của dự thảo Nghị quyết về chế độ hỗ trợ, quy định trách nhiệm đóng góp của người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập do không có cơ sở pháp lý; đề nghị hỗ trợ tiền ăn, quần áo, chăn, màn, chiếu, gối, đồ dùng sinh hoạt cá nhân… cho người cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện công lập bằng 100% mức chi đối với người cai nghiện bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc (tăng 30% so với đề nghị của UBND tỉnh); bổ sung “Nhân sự do cơ quan công an, y tế được điều động, cử đến làm việc, hỗ trợ tại các cơ sở cai nghiện bắt buộc từ 06 tháng trở lên” quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư số 62/2022/TT-BTC của Bộ Tài chính vào đối tượng được hưởng trợ cấp đặc thù... Về nội dung bãi bỏ Nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐND, Ban thống nhất với đề nghị của UBND tỉnh; đồng thời đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn sớm tham mưu Đề án trình HĐND tỉnh quyết định các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền theo khoản 5 Điều 5 Thông tư số 61/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc lập dự toán, sử dụng và thanh, quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Đa số các đại biểu tham dự cuộc họp thống nhất với dự thảo thẩm tra của Ban Pháp chế; có ý kiến đề nghị sắp xếp, bố cục văn bản cho phù hợp, logic về nội dung; có ý kiến đề nghị xem xét các kiến nghị liên quan đến chính sách đối với Bác sỹ được tuyển dụng, điều động về công tác tại Cơ sở cai nghiện của tỉnh...

Phát biểu kết thúc cuộc họp, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh Hà Đức Tiến đã làm rõ một số nội dung liên quan đến dự thảo các báo cáo; đồng thời tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự họp, xem xét chỉnh sửa, bổ sung hoàn thiện các báo cáo đảm bảo chất lượng, kịp thời trình kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh khóa X theo đúng quy định.

Tác giả: Phan Hà

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website