Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Phú Ninh giám sát công tác quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích

Người đăng: dangtin Lượt xem: 7487

Vừa qua, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Phú Ninh do đồng chí Phan Thanh Thám, Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tình hình quản lý đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích, đất phi nông nghiệp sử dụng cho mục đích công cộng và đất chưa sử dụng trên địa bàn huyện.


Quang cảnh buổi làm việc

Qua giám sát cho thấy, công tác quản lý đất công ích tại các địa phương trên địa bàn huyện có những mặt chưa chặt chẽ, còn nhiều lúng túng, công tác rà soát, kiểm tra để nắm về số tờ, số thửa, loại đất, diện tích đất còn nhiều bất cập; một số địa phương chậm tham mưu HĐND xã ban hành Nghị quyết về quản lý đất công ích; có trường hợp cho thuê đất không có hợp đồng hoặc hợp đồng vượt thời hạn quy định, cho thuê đất công ích không qua đấu giá hoặc tự quy định mức giá cho thuê; công tác quản lý đất công ích ở các địa phương thiếu tính chặt chẽ, thiếu kiểm tra dẫn đến việc sử dụng đất công ích không đúng mục đích; bên cạnh đó, nhiều diện tích đất công ích hiện nay bị bỏ hoang, không sản xuất trong thời gian dài gây lãng phí nguồn đất;….

Kết luận giám sát, Đoàn giám sát đề nghị các địa phương chấp hành nghiêm túc các chỉ đạo, quy định, hướng dẫn của cấp trên trong lĩnh vực quản lý đất đai nói chung và quản lý đất công, đất công ích nói riêng; thực hiện tốt công tác truyền phổ biến pháp luật về đất đai; giải quyết, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích. Rà soát các quỹ đất công ích đến từng thửa, đảm bảo chính xác trên thực địa và hồ sơ địa chính để thiết lập danh mục về vị trí, diện tích loại đất, tình trạng sử dụng các loại đất để làm cơ sở quản lý chặt chẽ và xây dựng phương án sử dụng đúng mục đích để tổ chức đấu giá theo quy định của pháp luật. Xác định diện tích đất công ích tại thời điểm giao đất theo Nghị định 64-CP so với thời điểm hiện nay. Kiểm tra, rà soát thanh lý, xử lý những hợp đồng thuê đất đã hết thời hạn, những hợp đồng thuê đất chưa đúng thẩm quyền, chưa đúng thời hạn, sử dụng đất công ích sai mục đích. Triển khai thực hiện đấu giá thuê quyền sử dụng đất công ích theo đúng quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Quyết định số 21/2021/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. Rà soát, xác định toàn bộ diện tích đất bị bỏ hoang, không sản xuất trong thời gian dài để thực hiện việc quản lý; quản lý kinh phí thu từ việc cho thuê đất công ích phải đảm bảo quy định của pháp luật,…

Tác giả: Ánh Nga - Ban KT&XH HĐND huyện Phú Ninh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website