Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

Tiên Phước: Giám sát công tác quản lý, đầu tư, trùng tu, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 16:32 | 26/09 Lượt xem: 782

Sáng ngày 16/9, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện Tiên Phước do ông Nguyễn Minh Xinh - UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát công tác tham mưu quản lý, đầu tư trùng tu, phát huy giá trị các di tích, danh thắng, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện đối với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện.

Quang cảnh buổi giám sát.

Qua giám sát cho thấy, trong những năm qua phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện phối hợp với các cơ quan liên quan đã tích cực tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhiều di tích được trùng tu, tôn tạo, bảo vệ, xếp hạng (Tiên Phước hiện có 4 di tích được xếp hạng cấp quốc gia, 16 di tích cấp tỉnh; 7 di tích, 10 danh thắng, 12 nhà cổ, mộ cổ được khảo sát và đưa vào danh mục bảo vệ). Làm tốt công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị di tích, giáo dục phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng. Cấp ủy, chính quyền các địa phương đã phối hợp với ngành, đoàn thể, trường học tổ chức cho đoàn viên, đội viên tham gia chăm sóc, bảo vệ môi trường tại các di tích. Các thiết chế văn hóa từng bước được quan tâm đầu tư, nâng cấp, khai thác, sử dụng đúng quy định, kịp thời chấn chỉnh các sai sót, cơ bản đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao của nhân dân. Tuy nhiên, công tác quản lý thiết chế, di tích, danh thắng có mặt còn chưa được Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện và một số địa phương chú trọng đúng mức, thiếu sự kiểm tra, hướng dẫn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền một số nơi đối với việc quản lý, bảo vệ di tích lịch sử, danh thắng còn mang tính thời vụ, thiếu kế hoạch tổng thể, nên nhiều di tích tuy đã được xếp hạng nhưng nhiều năm liền không phát huy được các giá trị lịch sử - văn hóa, một số di tích bị xuống cấp, xâm lấn chưa được trùng tu, xử lý kịp thời. Công tác giáo dục truyền thống cách mạng thông qua di tích còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều đối tượng thanh thiếu niên; chưa có quy chế quản lý cụ thể đối với từng di tích nên hoạt động thăm viếng, chăm sóc có lúc có nơi chưa nghiêm, chưa hiệu quả; việc phát huy giá trị di tích gắn với phát triển kinh tế xã hội chưa được chú trọng. Các thiết chế văn hóa, phương tiện, thiết bị tại các nhà văn hóa vẫn còn thiếu, chưa đồng bộ và xuống cấp...

Kết luận giám sát, Đoàn giám sát đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình huyện và các địa phương có kế hoạch khắc phục các hạn chế, tồn tại mà Đoàn đã chỉ ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục phối hợp với các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình nhằm tuyên truyền, quảng bá các giá trị của di tích lịch sử - văn hoá; thực hiện tốt công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích. Khẩn trương tham mưu triển khai thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về thực hiện Đề án xây dựng sản phẩm du lịch Làng văn hóa Làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030. Trên cơ sở Luật di sản và Quyết định 08/2019/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, tiếp tục tham mưu rà soát, xây dựng hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định công nhận các di tích, đồng thời tham mưu cụ thể quy chế quản lý di tích, danh thắng; xây dựng kế hoạch trùng tu các di tích xuống cấp, cắm mốc các di tích đã được công nhận...

Tác giả: Thu Hiền – CV Văn phòng HĐND-UBND huyện Tiên Phước

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website