Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

HĐND huyện Phú Ninh tổ chức kỳ họp thứ 7

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 6:04 | 14/10 Lượt xem: 4596

Sáng ngày 13/10, HĐND huyện Phú Ninh khóa XII tổ chức kỳ họp thứ 7 - kỳ họp chuyên đề để thảo luận, thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Kỳ họp đã nghe UBND huyện trình bày Tờ trình và tóm tắt đề án về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng đến kiểu mẫu năm 2030. Theo báo cáo, đến nay, Phú Ninh đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 10/10 xã hoàn thành nhiệm vụ duy trì, nâng chuẩn nông thôn mới sau 5 năm, có 19/48 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phú Ninh phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2023 và đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2025, hướng đến xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu trên, huyện đã xây dựng đề án và trình HĐND huyện 09 nhóm giải pháp và cách thức huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện đề án một cách có hiệu quả nhất.

Ngoài ra, UBND huyện trình bày Tờ trình và tóm tắt báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022, kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Tờ trình về nội dung, tỷ lệ hỗ hỗ trợ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Tờ trình về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm C; Tờ trình và tóm tắt đề án về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng đến kiểu mẫu năm 2030; Báo cáo trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 5, trước kỳ họp thứ 6 HĐND huyện khóa XII.


Quang cảnh kỳ họp.

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, kỳ họp đã thảo luận, thông qua 04 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Nghị quyết về xây dựng huyện Phú Ninh đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025, hướng đến kiểu mẫu năm 2030; Nghị quyết về nội dung, tỷ lệ hỗ hỗ trợ để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trường mẫu giáo Anh Thơ (giai đoạn 1).

Tác giả: Ánh Nga

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website