Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

HĐND / HĐND huyện

A+ | A | A-

HĐND huyện Duy Xuyên giám sát kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri

Người đăng: Administrator Account Lượt xem: 43

Trong nửa nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND huyện Duy Xuyên đã tổng hợp 373 ý kiến, kiến nghị của cử tri cần giải quyết, lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thủy lợi có 72 ý kiến; công nghiệp, giao thông, xây dựng cơ bản, thương mại, dịch vụ có 146 ý kiến; tài nguyên môi trường có 79 ý kiến; văn hóa xã hội có 54 ý kiến; quốc phòng, an ninh, nội chính, xây dựng chính quyền có 22 ý kiến. Có 40 ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và tỉnh. 

Trong đó, có nhiều ý kiến về các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân như ô nhiễm môi trường, sạt lở bờ sông, chế độ chính sách…UBND huyện đã phân công các ngành xem xét trả lời, tiến hành giải quyết những nguyện vọng chính đáng của cử tri. Việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của tri được UBND huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, kết hợp các nguồn lực từ các chương trình để phân bổ nguồn vốn nhằm thực hiện có hiệu quả. 

Tuy nhiên, những năm qua tình hình kinh tế - xã hội của huyện gặp nhiều khó khăn, nên nguồn lực đầu tư chưa đảm bảo, một số công trình phải cắt giảm, trong khi nhiều kiến nghị cần phải có nguồn lực lớn mới giải quyết được như đê - kè chống xói lở ven sông, ven biển; các dự án lớn về cầu, đường giao thông; kênh mương… 

Dự án đường ĐH16.DX và Cầu 3 tháng 2 đã hoàn thành đưa vào sử dụng (tại xã Duy Phước)

Đến nay đã và đang giải quyết được 246 ý kiến, tỷ lệ 65,95%. Những ý kiến đã và đang giải quyết được thời gian qua một phần từ sự nỗ lực của UBND huyện và các ngành, địa phương đã có sự quan tâm đúng mức, bên cạnh đó nguồn ngân sách của Trung ương và tỉnh đã có sự đóng góp to lớn để thực hiện các dự án về xây dựng nông thôn mới, các tuyến đường ĐH, cầu…

Qua rà soát, hiện nay còn 127 ý kiến chưa được giải quyết, trong đó có 16 ý kiến thuộc thẩm quyền của cấp trên. Những ý kiến chưa được giải quyết đa phần liên quan đến nguồn lực, như đường giao thông, cầu, kênh mương thủy lợi, … một số ý kiến rất khó giải quyết đã tồn tại từ nhiều năm qua như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các khu tái định cư, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi thửa, điều chỉnh biến động diện tích trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi người dân hiến đất mở đường, hạ tầng các dự án tái định cư tại vùng Đông…

Thôn Lệ Bắc, xã Duy Châu thường xuyên bị cô lập vào mùa mưa lũ. Dự án xây dựng cầu Lệ Bắc hiện đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư

Qua kết quả trên, Thường trực HĐND huyện kiến nghị UBND huyện tập trung quyết liệt hơn trong công tác chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở các phòng, ban, địa phương nâng cao trách nhiệm, vai trò cơ quan tham mưu đề xuất giải pháp để giải quyết nhanh nhất và có chất lượng những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền còn tồn đọng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhất là những kiến nghị đã kéo dài qua nhiều năm. Nghiên cứu bố trí nguồn lực để giải quyết những kiến nghị mang tính bức thiết trong năm 2024 – 2025, xây dựng kế hoạch để giải quyết các kiến nghị khác theo lộ trình. Đồng thời, chỉ đạo các ngành chuyên môn có trách nhiệm tiếp tục theo dõi, đề nghị các ngành của tỉnh xem xét, sớm giải quyết các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền. 

Tác giả: Văn Công Tạo-Ban KTXH HĐND huyện Duy Xuyên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website