Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Văn phòng HĐND tỉnh / Hoạt động Đảng, đoàn thể

A+ | A | A-

Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:19 | 03/08 Lượt xem: 310


Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2022


Chiều ngày 01.8, Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Đảng bộ Văn phòng) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh và toàn thể đảng viên Đảng bộ Văn phòng tham dự hội nghị.Quang cảnh Hội nghị.  Ảnh: Đ.T

Trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ Văn phòng đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, Đảng đoàn HĐND và Đảng ủy Khối các cơ quan, lãnh đạo cán bộ, đảng viên triển khai thực hiện đảm bảo các chủ trương, nghị quyết của Đảng, các chính sách pháp luật của Nhà nước; cải tiến phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND và Văn phòng; tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, đạt được những kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Trong công tác chuyên môn, đã lãnh đạo tham mưu Đoàn ĐBQH tỉnh các nội dung kỳ họp bất thường lần thứ nhất và kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, góp ý nhiều dự thảo luật, hoàn thành 04 cuộc giám sát chuyên đề. Thường trực HĐND tỉnh tổ chức thành công 05 kỳ họp HĐND tỉnh (trong đó 01 kỳ họp thường kỳ và 04 kỳ họp chuyên đề), ban hành 65 nghị quyết trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng chính quyền; tổ chức giám sát chuyên đề về công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020; kiểm tra, rà soát 148 nghị quyết quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành; thường xuyên theo dõi, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, giải quyết ý kiến cử tri, thực hiện kiến nghị sau giám sát trên các lĩnh vực; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Quảng Nam (1997-2022); thực hiện tốt công tác Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các Ban của HĐND tỉnh tổ chức giám sát, khảo sát, thẩm tra, chuẩn bị tốt các nội dung trình 05 kỳ họp HĐND tỉnh khóa X; tổ chức 04 cuộc giám sát, khảo sát chuyên đề; thực hiện hơn 60 cuộc giám sát, khảo sát, làm việc với tại các cơ quan, đơn vị, địa phương. Cùng với đó, lãnh đạo thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo…

Đối với công tác xây dựng Đảng đã lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt toàn thể đảng viên tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và các nghị quyết, kết luận…của Đảng như Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của BCH Trung ương (khoá XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương (khoá XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Triển khai thực hiện có hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 09/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công 09 cuộc sinh hoạt chuyên đề. Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đảm bảo kế hoạch, đạt chất lượng. Lãnh đạo sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Văn phòng từng bước ổn định, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ; công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, phát triển đảng viên được quan tâm thực hiện. Lãnh đạo thực hiện tốt hoạt động của Công đoàn cơ quan, Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Vinh - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng bộ trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị trong 6 tháng cuối năm 2022 Đảng bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; tham mưu đạt chất lượng các họat động của Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND tỉnh; thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng trong đảng viên; xây dựng Đảng bộ, chi bộ trực thuộc vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đảng viên, chú trọng công tác phát triển đảng viên mới. Tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo Hướng dẫn số 03-HD/ĐUK ngày 09/3/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan và các Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, sinh hoạt chuyên đề… Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh./.

Tác giả: Kiều Anh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website