Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 9:46 | 27/04 Lượt xem: 9497

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đăng tải "Tài liệu hướng dẫn kiểm tra ứng dụng VNeID và các thông tin giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID" để cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng và người dân biết, tiếp cận thông tin, hưởng ứng thực hiện. Trân trọng./.

Download Tài liệu hướng dẫn

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website