Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Thông tin-Thông báo / Thông tin - thông báo

A+ | A | A-

Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu và Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:05 | 05/09 Lượt xem: 1097

Tài liệu Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND tỉnh với các Tổ đại biểu và Thường trực, các Ban của HĐND cấp huyện:

- Giấy mời, Chương trình Hội nghị.

- Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các Ban của HĐND tỉnh: Ban Kinh tế - Ngân sách; Ban Văn hóa Xã hội; Ban Pháp chế; Ban Dân tộc.

- Báo cáo Tổng kết thi hành Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các địa phương: Tây Giang, Núi Thành, Phú Ninh, Nam Trà My, Hiệp Đức, Thăng Bình, Nông Sơn, Đông Giang, Duy Xuyên, Tam Kỳ, Hội An, Phước Sơn, Nam Giang, Đại Lộc, Quế Sơn, Tiên Phước, Điên Bàn, Bắc Trà My.

- Tham luận tại Hội nghị: Ủy ban MTTQVN tỉnhBan Kinh tế Ngân sách; Ban Pháp chế; Phú Ninh; Điện Bàn; Núi Thành; Nam Giang.

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website