Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Triển khai hoạt động giám sát của Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong tháng 9 năm 2022

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:55 | 23/08 Lượt xem: 977

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của HĐND tỉnh về Chương trình giám sát năm 2022, ngày 22/8/2022, Thường trực HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 35/KH-HĐND triển khai hoạt động giám sát của các Tổ đại biểu HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm trên địa bàn tỉnh. 

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Nam giám sát thực tế

Với mục đích xem xét, đánh giá tình hình chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Qua đó, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, kiến nghị, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Theo đó, sẽ có 06 Đoàn giám sát tương ứng của Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiến hành giám sát tại các cơ quan, đơn vị do Tổ phụ trách; các Đoàn giám sát căn cứ vào kế hoạch chung, xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai, lựa chọn hình thức giám sát phù hợp (trực tiếp hoặc qua văn bản); thông báo chương trình, thành phần Đoàn giám sát cho cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát theo quy định. Trong quá trình thực hiện hoạt động giám sát, mời đại diện các cơ quan liên quan tham gia, trường hợp xét thấy cần thiết phải có ý kiến tham gia của các cơ quan hữu quan hoặc thuê tư vấn độc lập, Trưởng đoàn đề xuất để Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định. 

Ngoài ra, Tổ đại biểu nghiên cứu, xem xét đưa vào kế hoạch giám sát ý kiến của cử tri đã kiến nghị nhiều lần các vấn đề liên quan đến nội dung này để đề nghị các đơn vị báo cáo, giải trình. Bên cạnh đó, đề nghị Thường trực HĐND cấp huyện phối hợp chặt chẽ với Đoàn giám sát Tổ đại biểu HĐND tỉnh khi đoàn làm việc tại địa phương.

Các Đoàn giám sát của các Tổ xây dựng báo cáo kết quả giám sát và gửi về Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định; thời gian tổ chức giám sát dự kiến trong tháng 9/2022. 

Tác giả: M.Ánh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website