Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Đổi mới, cải tiến tổ chức kỳ họp HĐND

Người đăng: banbientap Ngày đăng: 16:31 | 25/09 Lượt xem: 9383

Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam:
Đổi mới, cải tiến việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh


Trong 09 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công 06 kỳ họp HĐND tỉnh, ban hành 65 nghị quyết trên các lĩnh vực, đảm bảo quy định pháp luật, đúng thẩm quyền, có tính khả thi cao, phù hợp với yêu cầu thực tế.

Việc chuẩn bị cho công tác tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra thành công là cả một quá trình, đó là sự phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và sự nghiên cứu, tham mưu kỹ lưỡng của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết. Để chất lượng kỳ họp ngày càng được nâng cao, việc đánh giá rút kinh nghiệm sau mỗi kỳ họp luôn được Thường trực HĐND tỉnh quan tâm, đồng thời với việc đánh giá rút kinh nghiệm các kỳ họp trước, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp với Thường trực UBND, lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để nghe báo cáo về các nội dung liên quan như: Cơ sở pháp lý, sự cần thiết ban hành, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ chuẩn bị các nội dung…; trên tinh thần đó, Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định các nội dung đưa vào chương trình kỳ họp nhằm đảm bảo chất lượng và tính khả thi cao.


Kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa X theo hình thức trực tuyến.

Thường trực HĐND tỉnh thường xuyên phối hợp với UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc chuẩn bị các hồ sơ tài liệu trình kỳ họp. Các nội dung tài liệu kỳ họp gửi không đúng thời gian quy định sẽ được chuyển sang kỳ họp sau. Các Ban của HĐND tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch khảo sát, làm việc với các sở, ngành; ngoài ra, các Ban của HĐND tỉnh chủ động tham gia ý kiến trực tiếp tại các cuộc họp của UBND tỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc nâng cao chất lượng của đề án, dự thảo nghị quyết; đồng thời, nhờ tiếp cận sớm các nội dung trình mà báo cáo thẩm tra của các Ban của HĐND tỉnh có tính phản biện cao, gợi mở nhiều vấn đề để đại biểu thảo luận. Đối với những nội dung có tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, Thường trực HĐND tỉnh luôn đặc biệt quan tâm, tại các phiên làm việc với UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn lấy ý kiến phản biện của Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh, ý kiến của chính quyền một số địa phương và các đối tượng bị điều chỉnh của chính sách, đánh giá đầy đủ, kỹ lưỡng để chính sách khi ban hành có tính khả thi cao và đi vào thực tế.

Công tác điều hành của Chủ toạ kỳ họp linh hoạt, đảm bảo dân chủ, phát huy được tinh thần trách nhiệm của đại biểu. Việc rút ngắn thời gian trình bày các văn bản tại kỳ họp, thay vào đó là giành nhiều thời gian cho công tác thảo luận được Thường trực HĐND  tỉnh quan tâm, chỉ đạo, theo đó, các cơ quan trình và cơ quan thẩm tra, ngoài việc chuẩn bị báo cáo đầy đủ gửi trước để đại biểu nghiên cứu, phải có báo cáo tóm tắt để trình bày tại kỳ họp và thời gian trình bày không quá thời gian quy định.

Xác định hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn là một trong những hoạt động giám sát quan trọng, thể hiện quyền lực của cơ quan dân cử và trách nhiệm của các đại biểu dân cử với cử tri, Thường trực HĐND tỉnh luôn quan tâm và luôn tạo ra không khí dân chủ để các đại biểu HĐND tỉnh và cơ quan chuyên môn, cơ quan giải trình trao đổi thẳng thắn và trách nhiệm. Theo đó, đại biểu HĐND tỉnh đặt câu hỏi theo hướng ngắn gọn, bám sát nhóm vấn đề gợi ý, đặc biệt là tăng cường tranh luận để làm rõ thêm những tồn tại, vướng mắc, làm rõ trách nhiệm và các giải pháp thực hiện. Khuyến khích hình thức hỏi gọn đáp nhanh giữa đại biểu và người trả lời chất vấn. Trường hợp cần thiết, HĐND tỉnh ra nghị quyết về phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn.

Công tác tham mưu, phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh không ngừng được nâng cao. Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND tỉnh trong việc theo dõi tiến độ chuẩn bị của các cơ quan, đơn vị để tham mưu Thường trực HĐND tỉnh phối hợp UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc việc chuẩn bị chu đáo nội dung trình kỳ họp. Đặc biệt đã ứng dụng công nghệ thông tin quyết định tổ chức các kỳ họp theo hình thức trực tuyến tại các điểm cầu. Có thể nói rằng vai trò của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh góp phần không nhỏ cho sự thành công chung của các kỳ họp HĐND tỉnh./.

                                                              

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website