Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Đoàn giám sát UBMTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị nhiều vấn đề

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 15:31 | 21/10 Lượt xem: 1526

Qua giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh; cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh; Đoàn giám sát của UBMTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị nhiều vấn đề liên quan phân bổ vốn, sửa đổi, bổ sung quy định về chính sách hỗ trợ.


Đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết thông qua các nghị quyết

Cụ thể, đối với Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh, Đoàn giám sát nhận định việc triển khai thực hiện Chương trình gặp nhiều khó khăn do nguồn vốn trung ương phân bổ quá chậm (đến tháng 7/2022 mới phân bổ); có dự án, tiểu dự án đến nay vẫn chưa có văn bản hướng dẫn của các bộ chủ quản nên hầu hết các địa phương không thể đảm bảo được tiến độ giải ngân theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. Từ thực tế này, Đoàn kiến nghị Quốc hội xem xét ban hành Nghị quyết cho phép gia hạn thời gian thực hiện giải ngân nguồn vốn hoặc quy định cụ thể thời gian giải ngân các nguồn vốn đầu tư công là 12 tháng tính từ ngày phân bổ vốn. Kiến nghị Ủy ban Dân tộc, Bộ Tài chính tập huấn, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-UBDT; sớm có văn bản hướng dẫn địa phương giao dự toán kinh phí sự nghiệp năm 2022 đối với Dự án 1 và Dự án 8 thuộc CTMT.

Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND tỉnh ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh, qua giám sát một số vấn đề cần quan tâm là: Tiến độ thực hiện hỗ trợ sắp xếp dân cư ở các địa phương không đồng đều, một số địa phương thực hiện còn chậm, giải ngân hỗ trợ còn thấp so với kế hoạch giao; khả năng bố trí vốn của tỉnh còn thấp so với nhu cầu, kế hoạch,… Đoàn giám sát kiến nghị HĐND tỉnh chủ trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 23/2021/NQ-HĐND, chú trọng xác định đối tượng, nguyên tắc, điều kiện hỗ trợ, phạm vi, hình thức thực hiện việc sắp xếp dân cư. Bên cạnh đó, do tình hình thời tiết những năm gần đây diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là năm 2020 làm cho một số khu dân cư (huyện Tây Giang …) sau khi các hộ bố trí sắp xếp vào ở ổn định lại xảy ra hiện tượng sạt lở taluy, uy hiếp đến tính mạng và tài sản của Nhân dân. Do vậy kiến nghị HĐND cho chủ trương đối với các hộ đã thực hiện sắp  xếp dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND trong giai đoạn 2017 - 2020 bị sạt lở được tiếp tục hưởng chính sách theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh để di dời đến nơi ở mới

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website