Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Cử tri – đại biểu / Diễn đàn của đại biểu

A+ | A | A-

Nhiều điểm mới trong hoạt động HĐND tỉnh năm 2022

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:30 | 23/12 Lượt xem: 352

Năm 2022 – năm thứ hai trong nhiệm kỳ hoạt động 05 năm 2021 – 2026 của HĐND tỉnh khóa X đang dần khép lại. Với 08 kỳ họp được tổ chức; nhiều cuộc giám sát chuyên đề được triển khai với phương thức tiến hành, xem xét báo cáo được đổi mới; hoạt động chất vấn được thực hiện ở các kỳ họp thường lệ; các điều kiện phục vụ hoạt động đại biểu HĐND tỉnh được đảm bảo tốt hơn,… Hoạt động HĐND tỉnh được đánh giá có nhiều đổi mới, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng thực tiễn và mong đợi cử tri.

Kết quả từ những con số

Tiếp nối những kết quả tích cực năm 2021 - năm chuyển giao giữa 02 nhiệm kỳ khóa IX và X. Ngay từ cuối năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tổng thể năm 2022 theo từng tháng, quý để phân bổ thời lượng thực hiện các công việc phù hợp, tập trung cao độ cho công tác giám sát chuyên đề và chuẩn bị nội dung trình các kỳ họp thường lệ. Các Ban của HĐND tỉnh cũng chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát, khảo sát phục vụ các kỳ họp.

Từ cách làm chủ động đó, trong năm 2022 HĐND, Thường trực và các Ban HĐND đã hoàn thành khối lượng công việc rất lớn. Với 08 kỳ họp được tổ chức, trong đó có 02 kỳ thường lệ, 03 kỳ chuyên đề và 03 kỳ họp phát sinh đột xuất – bình quân mỗi quý 02 kỳ họp, HĐND tỉnh đã xem xét hơn 140 báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết và ban hành 111 nghị quyết. Đáng chú ý trong 111 nghị quyết có đến 42 nghị quyết, chiếm 37,8% là nghị quyết quy phạm pháp luật, quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Công tác chỉ đạo, điều hoà phối hợp, tổ chức hoạt động giám sát được quan tâm, chất lượng, hiệu quả ngày càng cao. Đã tổ chức giám sát chuyên đề về 04 nội dung theo đúng nghị quyết chương trình giám sát 2022. Đặc biệt, lần đầu tiên, HĐND tỉnh tiến hành xem xét cáo cáo giám sát chuyên đề “Công tác lập, tổ chức thực hiện, quản lý quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020” bằng phóng sự với những hình ảnh thực tế, có phỏng vấn trực tiếp các đối tượng tác động đã giúp đại biểu HĐND có nhìn nhận, đánh giá sâu sắc, toàn diện; từ đó đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát đúng với tình hình thực tiễn.

Tại các kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã xem xét các báo cáo giám sát chuyên đề của Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu HĐND (thay vì chỉ trình Thường trực HĐND như quy định của Luật Hoạt động giám sát). Cách làm này cũng là điều kiện thuận lợi để chuyển tải các kiến nghị qua giám sát, khảo sát vào các nghị quyết kỳ họp, làm cơ sở pháp lý để đối tượng giám sát thực hiện và Thường trực, các Ban HĐND giám sát việc thực hiện.


Quảng cảnh kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa X

Trong năm 2022 hình thức giám sát trực tiếp thông qua việc tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp thường lệ cũng phát huy hiệu quả tích cực. Với những linh hoạt, đổi mới trong chọn nội dung tổ chức chất vấn, cùng với việc phát huy vai trò đại biểu trong đề xuất vấn đề chất vấn, tinh thần tích cực của đại biểu chuyên trách trong đặt câu hỏi chất vấn, HĐND tỉnh đã tiến hành 02 phiên chất vấn ở 07 lĩnh vực với 20 nhóm vấn đề

Bên cạnh đó, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; theo dõi, giám sát việc trả lời ý kiến cử tri, giải quyết đơn của các cấp chính quyền được quan tâm. Qua đó kịp thời có ý kiến đề nghị giải quyết nhiều vụ việc phức tạp cũng như tiếp thu các ý kiến, kiến nghị cử tri để xem xét ban hành các chính sách hỗ trợ theo thẩm quyền. Thông qua các hoạt động này, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả chức năng đại diện, ngoài 02 chức năng chính là quyết định và giám sát nêu trên.

Đảm bảo điều kiện phục vụ hoạt động đại biểu HĐND

Tiếp tục chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin đã được triển khai từ năm 2019, ngoài việc cập nhật kịp thời thông tin, tài liệu trình các kỳ họp HĐND lên Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh. Trong năm 2022 Thường trực HĐND tỉnh cũng đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nghiên cứu xây dựng phần mềm phục vụ kỳ họp với nhiều tính năng mới, tích hợp nhiều nội dung đưa vào hoạt động thử nghiệm. Cùng với đó đã huy động nguồn lực trang bị thiết bị để đại biểu sử dụng trong hoạt động HĐND.

Điểm nhấn đáng chú ý trong nỗ lực đảm bảo các điều kiện tốt nhất trong hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh là việc HĐND tỉnh ban hành nghị quyết mới quy định một số chế độ, định mức chi phục vụ các hoạt động của HĐND ở 03 cấp tỉnh, huyện, xã thay thế Nghị quyết 24/2018/NQ-HĐND hiện hành. Theo đó, các mức chi phục vụ hoạt động HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND được tăng lên so với trước; đồng thời bổ sung một số quy định về khoán kinh phí để đại biểu HĐND hoạt động như khoán TXCT, khoán nghiên cứu tài liệu, thuê chuyên gia,….

Với những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2022, HĐND tỉnh đã thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, khẳng định vai trò, vị trí cơ quan quyền lực nhà nước tại địa phương. Tuy nhiên, công tác chuẩn bị kỳ họp vẫn còn hạn chế, chưa thực sự chủ động, chưa thực hiện đúng quy trình cho ý kiến đối với đề nghị xây dựng nghị quyết; số phiên họp Thường trực HĐND tỉnh được tổ chức chưa nhiều trong khi đây là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực HĐND; chưa tổ chức phiên họp giải trình như kế hoạch dự kiến; hoạt động giám sát có thời điểm còn trùng lắp về thời gian, đối tượng,…. Những hạn chế này cần được xem xét, đánh giá cụ thể để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian đến./.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website