Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Tăng thời lượng giám sát trực tiếp, sâu sát hướng về cơ sở

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 15:06 | 06/04 Lượt xem: 10799

Theo kinh nghiệm của Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam, để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, cần lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất để ưu tiên và phải chọn đối tượng giám sát phù hợp; tăng thời lượng giám sát trực tiếp, sâu sát hướng về cơ sở, giảm thời gian trình bày báo cáo, tăng thời gian trao đổi. Quá trình thực hiện cần linh hoạt, nhạy bén điều chỉnh nội dung, chi tiết chương trình, kế hoạch giám sát cho phù hợp với thực tế; đồng thời, phải kiên trì theo đuổi vấn đề giám sát, tích cực đôn đốc để bảo đảm những kiến nghị, giải pháp đưa ra được thực thi trong thực tế.
Để hoạt động giám sát có hiệu quả, Thường trực HĐND tỉnh Quảng Nam cho rằng, cần quan tâm toàn diện ba giai đoạn: xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát; triển khai thực hiện kế hoạch và kết luận, kiến nghị, đề xuất, theo dõi việc thực hiện kiến nghị sau giám sát.

Lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất để ưu tiên

Theo đó, về việc xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát, điểm mấu chốt là chọn vấn đề và đối tượng giám sát. Tại mỗi địa phương, trong từng thời điểm cụ thể thường tồn tại nhiều vấn đề cần giám sát. Tuy nhiên, cùng lúc không thể tổ chức giám sát tất cả được, cần lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc nhất để ưu tiên và phải chọn đối tượng giám sát cho phù hợp. Vấn đề và đối tượng được chọn giám sát có quan hệ chặt chẽ với nhau. Thường đối tượng giám sát được chọn chính là chủ thể tạo ra những