Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Hỗ trợ phát huy hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 10:06 | 25/08 Lượt xem: 4311

Đề án “Hỗ trợ phát huy hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, tổ dân phố” là một trong số các nội dung UBND tỉnh đăng ký trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh dự kiến tổ chức vào đầu tháng 10.2022 sắp đến. Tại phiên họp UBND tỉnh góp ý nội dung đề án do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì mới đây đã ghi nhận nhiều góp ý của các địa phương và các Ban của HĐND tỉnh.

Kết quả khảo sát tại 18 huyện, thị xã, thành phố về thực trạng cơ sở vật chất, hoạt động của các Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn, tổ dân phố (gọi chung là thôn) cho thấy nhu cầu đầu tư xây dựng, nâng cấp các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở là rất lớn, nhất là sau khi thực hiện sáp nhập nhiều Nhà Văn hóa thôn không đảm bảo diện tích, quy mô xây dựng chưa đáp ứng với số hộ dân tăng lên sau sáp nhập; trang thiết bị phục vụ sinh hoạt, tập luyện, vui chơi, thi đấu vừa cũ kỹ vừa thiếu thốn... Bên cạnh đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị nhiều Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010 - 2016, qua thời gian sử dụng đã xuống cấp do thiếu kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa. Đặc biệt, do thiếu quy định về hỗ trợ kinh phí hoạt động nên chưa đảm bảo kinh phí để Nhà văn hóa – Khu thể thao thôn tổ chức, duy trì các hoạt động thường xuyên.

Từ thực tế nêu trên, để giải quyết tình trạng khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của hệ thống thiết chế văn hóa ở cơ sở gắn với hoàn thiện tiêu chí cơ sở vật chất văn hóa trong Bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xây dựng «Đề án hỗ trợ phát huy hiệu quả hoạt động Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam” tập trung vào 03 nội dung chính là (1) hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất với định mức 30 triệu đồng/thôn; (2) hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết vị, âm thanh với định mức 10 triệu đồng/thôn; (3) hỗ trợ kinh phí hoạt động thường xuyên với định mức 07 triệu đồng/thôn. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2023 - 2030 (08 năm) với nhu cầu kinh phí khoảng 96 tỷ đồng.

Cũng theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đề án này chỉ hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn ở các xã không thuộc xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2016 trở về trước do hầu hết các Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn tại các xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2010 - 2016 theo tiêu chuẩn cũ, quy mô nhỏ và đã xuống cấp, hư hỏng. Nội dung hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết bị, âm thanh sẽ không thực hiện đối với Nhà Văn hóa - Khu Thể thao thôn tại các xã đã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017 - 2021, các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2022 - 2025 và các xã đã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu từ năm 2021 trở về trước do trang thiết bị tại các xã này mới mua sắm còn sử dụng tốt. Riêng nội dung hỗ trợ kinh phí hoạt động (07 triệu đồng/thôn) Sở đề xuất thực hiện đối với 1.240/1.240 thôn trên toàn tỉnh.

Về nguyên tắc hỗ trợ, Sở đề xuất ngân sách tỉnh đảm bảo 100% đối với 09 huyện miền núi và một số thôn miền núi, hải đảo các huyện đồng bằng; đối với các địa phương còn lại ngân sách tỉnh đảm bảo 70%, ngân sách huyện và xã đảm bảo 30%.

Tại cuộc họp, đa số góp ý của UBND các huyện là đề xuất tăng mức hỗ trợ sửa chữa cơ sở vật chất, hỗ trợ mua sắm, sửa chữa trang thiết vị, âm thanh vì định mức hỗ trợ như dự thảo là khá thấp, trong khi nhu cầu, chi phí thực tế là khá nhiều. Mặt khác, đối với các huyện miền núi cao do đặc thù về địa hình lại chịu nhiều