Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Cho ý kiến 02 Đề án lĩnh vực nội vụ trình kỳ họp 12

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 9:21 | 15/11 Lượt xem: 663

Ngày 10/11/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2026 và Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023-2025. Đây là 02 Đề án lĩnh vực nội vụ UBND tỉnh đăng ký trình kỳ họp 12, HĐND tỉnh khoa X được tổ chức đầu tháng 12 sắp đến.

Trên cơ sở nội dung dự thảo các đề án và ý kiến các đại biểu tham dự, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu tại cuộc họp để hoàn thiện 02 Đề án, trình HĐND tỉnh theo đúng quy trình, thời hạn. Cho ý kiến cụ thể vào từng đề án, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đối với dự thảo Đề án đẩy mạnh phân cấp trong quản lý nhà nước cần rà soát lại các nội dung, phạm vi phân cấp đảm bảo theo đúng nguyên tắc, quan điểm, quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước, gắn việc phân cấp quản lý nhà nước với đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đảm bảo việc nào, cấp nào sát thực tế hơn, giải quyết kịp thời và phục vụ tốt hơn các yêu cầu của tổ chức, người dân thì giao cho cấp đó thực hiện. 

Về cơ chế, chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2023-2025: ngoài các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch giữ chức vụ lãnh đạo quản lý; thống nhất bổ sung đối tượng là công chức, viên chức đối với các lĩnh vực đặc thù, cần có chuyên gia đầu ngành, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua UBND tỉnh có trách nhiệm quy định danh mục ngành nghề đào tạo cụ thể, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Bên cạnh đó, cần lưu ý bổ sung cơ chế hỗ trợ đối với trường hợp đào tạo trong nước nhưng ở các cơ sở đào tạo của nước ngoài có trụ sở tại Việt Nam; quy định các mức trần hỗ trợ; chế tài vi phạm, đền bù chi phí hỗ trợ, đào tạo; các mức hỗ trợ cần gắn với thời gian khóa học, địa bàn học và phù hợp với tình hình thực tiễn… Về kinh phí thực hiện dự kiến do ngân sách tỉnh đảm bảo tuy nhiên, đối với một số địa phương có khả năng tự cân đối ngân sách thì có thể xem xét thực hiện từ nguồn ngân sách của địa phương.

Tác giả: Thanh Thanh

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website