Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Thực trạng thiết chế văn hoá, thể thao cơ sở hiện nay

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 17:07 | 07/12 Lượt xem: 963

Hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở có vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội.., đặc biệt, thiết chế văn hoá cơ sở cấp xã là nơi gần gũi, thiết thực, đang hằng ngày, hằng giờ đồng hành với đời sống tinh thần của Nhân dân, xuất phát từ ý nghĩa đó, ngày 11.12.2014, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 139/2014/NQ-HĐND về thông qua Đề án xây dựng và phát triển Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2025, định hướng đến năm 2030. Qua 08 năm triển khai thực hiện Đề án, có thể nói, hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh từng bước được đầu tư, nâng cấp, cơ bản đáp ứng yêu cầu hoạt động của địa phương, đã góp phần nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cải thiện đời sống tinh thần của Nhân dân. 

Với những nỗ lực tích cực của các địa phương, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong tỉnh, đến nay việc đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, hiện nay toàn tỉnh có 233/241 xã, phường, thị trấn đã thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã (đạt tỷ lệ 96,7%), trong đó, có 170 Trung tâm có hội trường và các phòng chức năng đạt chuẩn, 152 Trung tâm có trang thiết bị đạt chuẩn; 153 Trung tâm có Khu thể thao đạt chuẩn; 187 câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên; cả tỉnh có 473 điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. 

Trung tâm VH-TT phường An Sơn, thành phố Tam Kỳ. Ảnh: baoquangnam.vn

Một số địa phương đã huy động nguồn xã hội hóa và Nhân dân đóng góp để sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã cũng như các thiết chế phục vụ hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao ngoài trời cho Nhân dân, sửa chữa lắp đặt thiết bị vui chơi dành cho trẻ em tại các khu vui chơi.

Tuy nhiên, hiện nay hệ thống thiết chế văn hoá cơ sở cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế, nhất là về kinh phí thực hiện, theo đó, ngân sách tỉnh chỉ mới phân bổ kinh phí sự nghiệp theo lộ trình, còn nguồn vốn đầu tư thì chưa được phân bổ, chủ yếu lồng ghép nguồn vốn ngân sách tỉnh (nguồn vốn sự nghiệp) với lồng ghép nguồn vốn xây dựng nông thôn mới. Điều này dẫn đến việc đầu tư cơ sở vật chất cho Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã mới chỉ tập trung ở những xã xây dựng nông thôn mới trong từng giai đoạn và một số địa phương chưa hoặc không nằm trong lộ trình xây dựng nông thôn mới cơ sở vật chất, trang thiết bị chưa được đầu tư, nhất là ở khu vực miền núi; công tác quy hoạch, bố trí quỹ đất xây dựng các thiết chế còn nhiều khó khăn; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Trung tâm ở một số địa phương chưa thực hiện theo quy định, dẫn đến hiện tượng lấn chiếm đất công còn xảy ra ở nhiều địa phương; hoạt động văn hoá, thể thao chưa phong phú, chưa đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. 

Vì vậy, trong thời gian đến để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã, thiết nghĩa các địa phương cần quan tâm một số nội dung sau:

Một là, đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền và phát huy hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, trong đó chú trọng tinh thần tự chủ trong các hoạt động văn hoá, thể thao quần chúng tại địa phương và vai trò tự quản của cộng đồng trong gìn giữ phát huy các thiết chế văn hóa.

Hai là, tiếp tục lồng ghép nhiều nguồn lực từ ngân sách nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu khác và nguồn lực xã hội hoá để từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất các Trung tâm.

Ba là, bố trí đủ quỹ đất để đầu tư xây dựng hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc sử dụng các thiết chế văn hóa, kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

Đồng thời, kịp thời biểu dương, khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích tốt trong công tác quản lý, bảo vệ, duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động thiết chế văn hoá cơ sở…

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website