Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Văn hóa – đời sống

A+ | A | A-

Cho ý kiến các nội dung thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo trình kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 14:58 | 18/08 Lượt xem: 415

Ngày 17/8, đồng chí Trần Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Sở Giáo dục và Đào tạo báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa X.

Đối với quy định mức thu học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông từ công lập từ năm học 2023-2024 đến năm học 2025-2026 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: Trong thời gian chờ Chính Phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021, UBND tỉnh thống nhất hỗ trợ cấp bù kinh phí khoản chênh lệch giữa mức sàn của khung học phí quy định tại Nghị định số 81 và mức thu học phí năm học 2022 – 2023 từ ngân sách tỉnh và chỉ áp dụng thực hiện cho 01 năm học 2023 – 2024, trong quá trình thực hiện, khi trung ương có quy định mới sẽ tiếp tục điều chỉnh phù hợp. Theo đó, dự kiến nguồn kinh phí tỉnh cấp bù phần chênh lệch là 180 tỷ.

Đối  với đề án sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 Nghị quyết số 05/2022/NQ-HĐND ngày 12/01/2022 về quy định mức chi tiền công thực hiện các nhiệm vụ thuộc công tác chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi đối với giáo dục phổ thông; chính sách hỗ trợ tổ chức ôn tập cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tham dự kỳ thi trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam: UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát lại các chức danh quy định tại các văn bản quy định của pháp luật và quy chế các kỳ thi để làm căn cứ xây dựng danh sách các chức danh được thụ hưởng, tránh trùng lắp tuy nhiện cũng không được bỏ sót các chức danh theo quy định được hưởng (theo phụ lục UBND tỉnh rà soát có 48 chức danh đề nghị chi tiền công); đề nghị Sở dự kiến được tổng nguồn kinh phí thực hiện nghị quyết; đồng thời, các mức chi này liên quan đến tiền công tiền lương được quy định tại Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 về quy định chi tiết một số Điều của Luật ngân sách nhà nước, đề nghị Sở tiếp tục đôn đốc các Bộ cho ý kiến về nội dung này. Qua xem xét, rất nhiều nội dung quan trọng được đề nghị sửa đổi tại Điều 3, Điều 4 nghị quyết, do đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng Nghị quyết, UBND tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 05.

Đối với đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh: UBND tỉnh đề nghị Sở tiếp tục nghiên cứu, tham mưu hoàn chỉnh đề án theo hướng làm rõ đối tượng thụ hưởng, đồng thời, nghiên cứu mức chi đảm bảo tính phù hợp, có sự chệnh lệch nhất định đối với các đối tượng được hưởng chính sách theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ vì đây là đối tượng đặc biệt được hỗ trợ (các xã khu vực III, khu vực II), hoàn chỉnh trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

UBND tỉnh thống nhất cao với đề án hỗ trợ sữa tươi Bữa ăn học đường cho trẻ em mẫu giáo, học sinh tiểu học tại các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc khu vực I, II, III trên địa bàn tỉnh, giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục rà soát lại các địa bàn thụ hưởng; dự kiến thời gian áp dụng thực hiện từ ngày 01/01/2024 (thời gian thụ hưởng 23 tháng), theo đó, UBND tỉnh phân cấp về cho các địa phương triển khai thực hiện việc mua sữa cho các em học sinh, giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn các nội dung liên quan đến thanh quyết toán, Sở Y tế chịu trách nhiệm về chất lượng sữa tươi.

Tác giả: Hải Yến

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website