Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Đoàn ĐBQH tỉnh / Chương trình hoạt động

A+ | A | A-

Quốc hội thảo luận về Chương trình giám sát năm 2025 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 14:19 | 30/05 Lượt xem: 440

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, ngày làm việc thứ mười (30/5), Quốc hội khóa XV thảo luận ở hội trường về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Tham gia thảo luận đối với nội dung chương trình giám sát của Quốc hội năm 2025, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước đánh giá cao vai trò và trách nhiệm của các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã chủ trì thực hiện tốt các hoạt động giám sát, phối hợp và phát huy vai trò của các cơ quan hữu quan, tạo sức mạnh tổng hợp trong hoạt động giám sát của Quốc hội, theo đó, nội dung, phương thức hoạt động giám sát luôn được rút kinh nghiệm, đổi mới, cải tiến cho phù hợp, đã góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội.

Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tham gia thảo luận

Tuy nhiên, đại biểu Dương Văn Phước cho rằng thời gian qua các chuyên đề giám sát khi triển khai đến Đoàn ĐBQH tỉnh đều có phạm vi rộng với nhiều chủ thể, một số đề cương giám sát còn chung chung, chưa phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Do đó, đại biểu đề nghị Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xây dựng đề cương giám sát nên lựa chọn một số nội dung phù hợp giao cho Đoàn ĐBQH giám sát hoặc cho phép Đoàn ĐBQH tỉnh lựa chọn vấn đề thuộc phạm vi chuyên đề để giám sát. 

Bên cạnh đó, đại biểu còn phản ánh tình trạng nhiều kiến nghị quan trọng của Đoàn ĐBQH tỉnh phản ánh đúng thực trạng vướng mắc, bất cập những vấn đề pháp luật liên quan đến chuyên đề giám sát trong báo cáo kết quả giám sát gửi đến Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành trung ương nhưng không được tổng hợp, phản hồi. Đại biểu đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội chỉ đạo theo dõi việc trả lời, giải quyết các kiến nghị sau giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh, thành phố; tăng cường trách nhiệm của Vụ Phục vụ Giám sát, Văn phòng Quốc hội trong việc tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội chỉ đạo theo dõi thực hiện kiến nghị sau giám sát, kể cả giám sát của Đoàn ĐBQH (tương tự việc theo dõi, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri của Ban Dân nguyện); xem xét đưa vào quy định thường kỳ báo cáo Quốc hội về việc giám sát thực hiện các kiến nghị sau giám sát.

Đối với nội dung thảo luận về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đại biểu Dương Văn Phước nhận thấy thời gian qua đã có nhiều đổi mới thiết thực, hiệu quả. Tuy nhiên, đại biểu cho rằng công tác lập pháp và thực hiện Chương trình xây dựng pháp luật còn thiếu chủ động và có một số hạn chế, nhất là việc chậm trình dự án luật. Theo đó, nhiều dự án luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội không đảm bảo thời gian theo quy định làm cho các Đoàn đại biểu Quốc hội và cả đại biểu Quốc hội không có thời gian để nghiên cứu và thu thập thông tin chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng góp ý xây dựng hoàn thiện các dự án luật, mặc dù, vấn đề này đã được đại biểu nhiều lần phát biểu tại các kỳ họp trước nhưng chưa được khắc phục. Qua đó, đại biểu đề nghị cần tập trung giải quyết, cụ thể:

Một là, tập trung làm tốt việc phân tích, quyết định chính sách liên quan đến dự án luật, pháp lệnh, đặc biệt là việc đánh giá tác động của dự thảo văn bản đối với kinh tế, xã hội, môi trường, nguồn lực bảo đảm thực hiện, cũng như cần lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức có liên quan, nhất là đối tượng chịu tác động trực tiếp của dự án luật, pháp lệnh theo quy định trước khi trình Quốc hội.

Hai là, các dự án luật, pháp lệnh và các tài liệu có liên quan gửi không đúng thời hạn quy định, thì không thẩm tra, xem xét cho ý kiến và loại khỏi chương trình kỳ họp.

Ba là, đối với các dự án luật trình Quốc hội thời gian tới, Chính phủ, các bộ, ngành trung ương, các cơ quan của Quốc hội tiếp tục rà soát những bất cập trong cơ chế, chính sách, những quy định không phù hợp so với thực tiễn để kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành mới pháp luật. Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh Quốc hội cần sớm xem xét sửa đổi, bổ sung Luật Ngân sách nhà nước bởi nhiều quy định của luật này đã bộ lộ những vướng mắc, hạn chế, làm ảnh hưởng nhất định đến công tác quản lý, điều hành thu - chi ngân sách ở địa phương.

Theo chương trình kỳ họp, chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp dự kiến xem xét thông qua vào ngày 25/6.

Tác giả: Ngọc Quyên

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website