Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Bài 1: Những kết quả bước đầu trong phát triển cụm công nghiệp ở Quảng Nam

Người đăng: dangtin Ngày đăng: 8:25 | 03/01 Lượt xem: 198

THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra chỉ tiêu tỉ trọng ngành công nghiệp - dịch vụ trong GRDP của tỉnh đến năm 2025 từ 35,8% - 36%. Để thực hiện được chỉ tiêu này ngoài việc đầu tư phát  triển các khu công nghiệp trọng điểm, cần quan tâm đến các cụm công nghiệp, tạo sự gắn kết giữa công nghiệp - dịch vụ với nông nghiệp, nông thôn nhằm thúc đẩy phát  triển bền vững. 
 
Bài 1: Những kết quả bước đầu trong phát triển cụm công nghiệp ở Quảng Nam

Vai trò của cụm công nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương

Như đã nói ở trên để tăng tỉ trọng công nghiệp trong cơ cấu GRDP của tỉnh ngoài việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp trọng điểm, cần quan tâm đến các cụm công nghiệp. Nếu các khu công nghiệp là nơi tập trung những doanh nghiệp lớn, nguồn lực đầu tư, quy mô sản xuất lớn giữ vai trò chủ đạo trong phát triển công nghiệp của tỉnh thì các cụm công nghiệp giữ vai trò động lực trong phát triển công nghiệp - dịch vụ của các huyện, thị xã, thành phố. Phát triển cụm công nghiệp ở các địa phương hướng đến nhiều mục tiêu: nhằm di dời, sắp xếp, thu hút các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các cá nhân, hộ gia đình ở địa phương vào đầu tư sản xuất, kinh doanh trong khu vực tập trung để có điều kiện xử lý môi trường; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho một bộ phận lao động trên địa bàn, góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước “ly nông bất ly hương” và xây dựng Nông thôn mới. Bên cạnh đó,  tại các cụm công nghiệp tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất giúp tăng cường sản lượng và giảm chi phí sản xuất nhờ lợi thế về quy mô và các doanh nghiệp còn có thể chia sẻ về nguồn lực, kinh nghiệm sản xuất và quản lý, giúp tăng hiệu quả sản xuất tổng thể. Đồng thời, các cụm công nghiệp còn cung cấp các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu từ các công ty tại nước ngoài, giúp phát triển các mối quan hệ thương mại và đẩy mạnh xuất khẩu, góp phần đưa sản phẩm của tỉnh ra thế giới.

Các doanh nghiệp may mặc đã góp phần giải quyết việc làm cho lao đông nông thôn.

Những kết quả bước đầu trong phát triển cụm công nghiệp ở Quảng Nam

Nhận thức được tầm quan trọng của các cụm công nghiệp, những năm qua tỉnh Quảng Nam và các địa phương cấp huyện đã có sự quan tâm chỉ đạo, ban hành cơ chế để tạo thuận lợi cho việc hình thành và phát  triển các cụm công nghiệp. 

Đặc biệt, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 quy định hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành liên quan của tỉnh đã kịp thời tổ chức quán triệt và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo liên quan và thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động cụm công nghiệp và hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Các địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển cụm công nghiệp nhằm thu hút các nhà đầu tư quan tâm, xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp. Tăng cường công tác xúc tiến, định hướng thu hút đầu tư và công tác quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp. Tổng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và tỉnh đến nay là 410,820 tỷ đồng; trong đó, tổng kinh phí được hỗ trợ theo Nghị quyết số 34/2021/NQ-HĐND là 44 tỷ đồng. Nhờ làm tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, tăng cường công tác quy hoạch, chú trọng đầu tư đầu tư hạ tầng, đẩy mạnh công tác quảng bá, kêu gọi đầu tư…nên mặc dù nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước cho các cụm công nghiệp chưa nhiều nhưng bước đầu đã góp phần hỗ trợ tích cực cho các chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp cũng như phát triển sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tăng tỷ lệ lấp đầy, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp nói riêng, phát triển kinh tế - xã hội nói chung của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

Cụm công nghiệp Quế Cường, huyện Quế Sơn.

Đến nay, UBND tỉnh đã có quyết định thành lập 59/92 cụm công nghiệp theo quy hoạch với tổng diện tích 1.678,58 ha, diện tích đất công nghiệp 1.223,12 ha và 53 cụm công nghiệp đã quy hoạch chi tiết với tổng diện tích 1.467,90 ha, diện tích đất công nghiệp 1.071,43 ha. Thu hút được 377 dự án đăng ký đầu tư vào 51 cụm công nghiệp với tổng diện tích đất thuê và đăng ký thuê 722,33 ha (gồm 493,85 ha đã giao cho doanh nghiệp và 228,48 ha đăng ký thuê), tổng vốn đầu tư đăng ký theo dự án 15.908 tỷ đồng, tổng số lao động đăng ký theo dự án 67.830 người. Tỉ lệ lấp đầy bình quân của 53 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động đạt 71,22%. 

Mặc dầu hiện nay chưa có số liệu thống kê đầy đủ, cụ thể nhưng có thể khẳng định rằng việc hình thành và phát triển các cụm công nghiệp đã đạt được các kết quả ban đầu rất tích cực, góp phần làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn, đóng góp vào sự tăng trưởng GRDP của tỉnh, tạo mặt bằng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ cá thể  mở rộng và phát triển sản xuất và có điều kiện đầu tư công nghệ mới kết hợp với công nghệ cổ truyền sản xuất các mặt hàng mới, tạo điều kiện xây dựng thương hiệu sản phẩm làng nghề, đồng thời giải quyết việc làm cho người lao động ở khu vực nông thôn.

Tác giả: Nguyễn Nhật Hòa

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:Liên kết web

select

Liên kết Website