Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌPTÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Tin tức / Thông tin Kinh tế – Xã hội

A+ | A | A-

Vẫn còn nhiều khó khăn trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024

Người đăng: Administrator Account Ngày đăng: 8:11 | 10/06 Lượt xem: 296

Tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm

Theo kế hoạch được HĐND tỉnh thông qua, tổng vốn đầu tư công năm 2024 hơn 8.884,4 tỉ đồng. Bao gồm: kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 là 7.056,8 tỉ đồng (ngân sách trung ương 2.194,9 tỉ đồng, ngân sách địa phương 4.861,9 tỉ đồng); kế hoạch vốn kéo dài năm 2023 sang năm 2024 gần 1.827,6 tỉ đồng (ngân sách trung ương 949,5 tỉ đồng; ngân sách tỉnh 586,7 tỉ đồng; ngân sách huyện, xã 291,2 tỉ đồng). Việc phân bổ kế hoạch vốn năm 2024 được UBND tỉnh, các ngành và địa phương quyết liệt thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 24/CĐ-TTg ngày 22/3/2024 về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đến nay, kế hoạch vốn năm 2024 đã phân bổ chi tiết 6.484,3 tỉ đồng, đạt 92% (ngân sách trung ương 2.103,4 tỉ đồng, đạt 96%; ngân sách tỉnh 4.380,8 tỉ đồng, đạt 90%); kế hoạch vốn còn lại chưa phân bổ chi tiết 572,5 tỉ đồng (ngân sách trung ương 91,6 tỉ đồng từ chương trình mục tiêu quốc gia; ngân sách tỉnh 480,9 tỉ đồng). 

Tính đến ngày 31/5/2024, tổng vốn đầu công năm 2024 giải ngân 1.542,9 tỉ đồng, đạt 17,4%; trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 giải ngân 1.313 tỉ đồng, đạt 18,6% và kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài giải ngân 229,9 tỉ đồng, đạt 12,8%.

Theo báo cáo của các địa phương, đơn vị, tiến độ giải ngân chậm do nhiều nguyên nhân cả chủ quan lẫn khách quan. Trong đó, điểm nghẽn lớn nhất phải kể đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB); một phần do sự thiếu sự tích cực, đồng bộ trong chỉ đạo và thực hiện, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương chưa chặt chẽ và một số bất cập trong chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dẫn đến kéo dài thời gian làm chậm tiến độ thực hiện dự án. Tại một số địa phương số lượng dự án đầu tư (đầu tư công và đầu tư tư) nhiều, tuy nhiên số lượng cán bộ đảm nhiệm thực hiện công tác này ít dẫn đến việc tổ chức thực hiện chậm, kéo dài ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện đối với dự án đầu tư. Từ đó, phải thực hiện điều chỉnh giảm kế hoạch vốn được bố trí đầu năm do không có khả năng giải ngân và điều chỉnh gia hạn thời gian thực hiện dự án. Thời gian thực hiện dự án thực tế kéo dài nhiều năm, làm cho thời gian bố trí vốn bị kéo dài quá quy định (nhóm B vượt 4 năm, nhóm C vượt quá 3 năm).

Bên cạnh đó, thời gian qua tình trạng thiếu nguồn cung vật liệu xây dựng, nhất là cát xây dựng, đất san lấp; giá cả vật liệu, nhiên liệu có nhiều biến động,... làm ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thi công tại các địa phương, dẫn đến chậm tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án. 

Cùng với đó, năng lực một số đơn vị tư vấn không đảm bảo; trình độ chuyên môn của một số chủ đầu tư còn hạn chế, thiếu kiểm tra giám sát chặt chẽ trong quá trình lập, nghiệm thu hồ sơ dự án, thiết kế dự toán dẫn đến hồ sơ khi trình thẩm định và trong quá trình triển khai dự án gặp vướng mắc, phát sinh phải thực hiện điều chỉnh bổ sung chủ trương, dự án đầu tư dẫn đến kéo dài thời gian. Số lượng cán bộ thực hiện công tác thẩm định hồ sơ dự án, thiết kế tại một số địa phương quá ít dẫn đến tình trạng hồ sơ tồn đọng kéo dài thời gian. Công tác thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phức tạp chiếm nhiều thời gian thực hiện. Quá trình tổ chức đấu thầu các dự án, một số chủ đầu tư chưa tuân thủ nguyên tắc cạnh tranh, minh bạch dẫn đến kiến nghị, khiếu nại về hồ sơ mời thầu và kết quả đấu thầu. Việc giải quyết kiến nghị theo đúng trình tự Luật định mất nhiều thời gian, nhiều trường hợp phải hủy thầu dẫn đến chậm tiến độ.

Đối với việc triển khai thực hiện 03 Chương trình MTQG  tỉ lệ giải ngân thấp so với yêu cầu, còn có những nguyên nhân sau: một số văn bản hướng dẫn Trung ương còn chậm, chưa cụ thể; số danh mục công trình nhiều, thủ tục quyết định chủ trương, quyết định đầu tư còn phức tạp nên đòi hỏi phải có thời gian mới hoàn thành; công tác chỉ đạo thực hiện của nhiều địa phương còn chậm…

Cầu Tam Tiến chậm tiến độ nhiều năm, một trong những nguyên nhân chính là do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công được phân bổ trong năm, hoàn thành các dự án đầu tư công, phát huy hiệu quả dự án đầu tư, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; trong thời gian đến cần thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp sau đây:

Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các Ban quản lý dự án cấp tỉnh, các địa phương thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết. Phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách và đánh giá thường xuyên tỉ lệ giải ngân các dự án trọng điểm, có kế hoạch vốn lớn để kịp thời xử lý và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án cụ thể.

Đối với các dự án khởi công mới năm kế hoạch cần tập trung nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, nâng cao tính sẵn sàng hoàn thiện các thủ tục đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn, thi công đảm bảo dự án được triển khai đúng tiến độ đề ra.

Đối với các dự án thuộc Chương trình Phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, do tầm quan trọng của Chương trình và tính chất đặc thù phải được đầu tư hoàn thành trong năm 2024 để đáp ứng mục tiêu đề ra, vì vậy cần tập trung cao độ mọi nguồn lực để triển khai hoàn thành dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ban KT-NS HĐND tỉnh khảo sát thực tế tiến độ thi công các công trình giao thông

Đối với các Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG): khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan về đầu tư dự án theo đúng quy định; chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn được giao triển khai thực hiện dự án theo đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, chất lượng, không để xảy ra lãng phí trong đầu tư và nợ đọng xây dựng cơ bản; tập trung theo dõi, đôn đốc, triển khai đẩy nhanh tiến độ của dự án, đảm bảo kịp thời giải ngân hết kế hoạch vốn được giao.

Đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà thầu theo đúng quy định pháp luật về đấu thầu, đảm bảo cạnh tranh, công bằng, minh bạch trong đấu thầu; lựa chọn nhà thầu đảm bảo năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án; xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm trong quá trình đấu thầu và thực hiện hợp đồng. 

Đối với số vốn còn lại chưa phân bổ của ngân sách tỉnh năm 2024, các ngành, địa phương, đơn vị phải khẩn trương tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư nhằm đảm bảo điều kiện phân bổ vốn. Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đảm bảo điều kiện phân bổ kế hoạch vốn, UBND tỉnh cần xem xét báo cáo cấp thẩm quyền cắt giảm kế hoạch vốn và điều chuyển bổ sung vốn cho các dự án khác có nhu cầu nhằm hoàn thành phân bổ hết kế hoạch vốn còn lại, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn trong năm.

Ngoài ra, cần tổ chức thực hiện việc rà soát về nhân sự đối với các đơn vị và địa phương đảm bảo việc bố trí công việc đúng chuyên môn nghiệp vụ nhằm giải quyết nhanh các thủ tục về đầu tư đảm bảo đúng quy định pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế xã hội của tỉnh;  đặc biệt là nhân sự thực hiện công tác thẩm tra, thẩm định dự án và thực hiện công tác bồi thường GPMB. Nghiên cứu việc điều động nhân lực thực hiện công tác bồi thường GPMB tại các địa phương có khối lượng công việc không nhiều về thực hiện nhiệm vụ có thời gian đối với các địa phương có các công trình dự án trọng điểm, liên vùng có tác động lan toả thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Nhật Hòa

[Trở về]

Các tin mới:

Các tin khác:

Cuộc tổng tuyển cử đầu tiên và khát vọng dân chủ


Liên kết web

select

Liên kết Website