Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Error A critical error has occurred.
The transaction log for database 'tempdb' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases

Chi tiết tin

Liên kết web

Liên kết Website