Thứ năm, 14/05/2015, 10:06:10
Phiên bản di động Phiên bản đầy đủ

TÀI LIỆU KỲ HỌP

TÀI LIỆU PHIÊN HỌP TT HĐND

Error A critical error has occurred.
Transaction (Process ID 143) was deadlocked on lock resources with another process and has been chosen as the deadlock victim. Rerun the transaction.

Chi tiết tin

Liên kết web

Liên kết Website