Tìm kiếm chung

Nội dung tìm kiếm:

Văn bản: Hiển thị tìm kiếm

Cơ quan ban hành >> Ban Pháp chế
 STTSố ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTải về

Loại văn bản: Kế hoạch (3)

  1 7/KH-HĐND 22/03/2016 Tổ chức tổng kết hoạt động của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016
Landscape
  2 58/KH-HĐND 17/09/2015 kế hoạch giám sát kỳ 15. Landscape
  3 23/KH-HĐND 06/05/2015 Giám sát phục vụ Kỳ họp thứ 14 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Khóa VIII Landscape

Loại văn bản: Giấy mời (1)

  4 72/GM-HĐND 24/11/2015 thông qua dự thảo báo cáo thẩm tra trình Kỳ họp thứ 15 Landscape

Loại văn bản: Báo cáo (15)

  5 18/BC-HĐND 18/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Tờ trình thông qua chủ trương tăng thêm chức danh Phó Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016 – 2021 Landscape
  6 17/BC-HĐND 18/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về phân loại đơn vị hành chính tỉnh Quảng Nam Landscape
  7 16/HĐND-PC 18/04/2017 về báo cáo bổ sung nội dung trình kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  8 15/BC-HĐND 17/04/2017 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về các nội dung tại kỳ họp thứ 04, HĐND tỉnh khóa IX Landscape
  9 26/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật
6 tháng đầu năm 2016; Đề án Quy định tặng Huy hiệu"Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam”; Quy chế hoạt động của Hội đồng
nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Landscape
  10 25/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về quy định tặng Huy hiệu "vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Nam"
  11 24/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm 2016
  12 23/BC-HĐND 15/07/2016 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND về Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
  13 12/BC-HĐND 15/04/2016 Tổng kết của Ban Pháp chế HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 Landscape
  14 78/BC-HĐND 21/12/2015 Kết quả hoạt động trong năm 2015, Chương trình công năm 2016 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh.
Landscape
  15 76/BC-HĐND 08/12/2015 Thẩm tra kết quả rà soát, đánh giá các Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh Landscape
  16 75/BC-HĐND 04/12/2015 Tình hình chấp hành pháp luật năm 2015 Landscape
  17 74/BC-HĐND 04/12/2015 Thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh về Kế hoạch biên chế công chức, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2016

Landscape
  18 46/BC-HĐND 02/07/2015 BC giam sat chuyen de Landscape
  19 45/BC-HĐND 02/07/2015 BCTT chap hanh phap luat Landscape

Loại văn bản: Công văn (1)

  20 44/HĐND-PC 02/07/2015 V/v góp ý Báo cáo số 271/BC-STNMT ngày 04/6/2015 của Sở Tài nguyên và Môi trường Landscape

BẢN QUYỀN VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Địa chỉ: 62 Hùng Vương - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam

Điện thoại: 0235.3852731 - Email: vphdnd@quangnam.gov.vn